BVH xuất bản Báo cáo Tích hợp và Báo cáo Phát triển bền vững năm 2015 bằng 2 ngôn ngữ Việt và Anh

BVH xuất bản Báo cáo Tích hợp và Báo cáo Phát triển bền vững năm 2015 bằng 2 ngôn ngữ Việt và Anh

(ĐTCK) Tập đoàn Bảo Việt (BVH – sàn HOSE) vừa hoàn thành Báo cáo Tích hợp và Báo cáo Phát triển bền vững năm 2015 với nhiều điểm nhấn.

Với thông điệp “Lan tỏa giá trị”,  Báo cáo Phát triển bền vững năm 2015 của Tập đoàn nhằm kêu gọi các doanh nghiệp cùng hành động, chung tay vì mục tiêu chung của quốc gia.

Điểm nổi bật của Báo cáo Phát triển bền vững 2015 của BVH là việc thực hiện đảm bảo của bên thứ ba bởi Công ty PwC Việt Nam đối với các chỉ tiêu thuộc các lĩnh vực kinh tế - xã hội và môi trường.  

Bên cạnh việc bám sát các hướng dẫn theo tiêu chuẩn của Tổ chức sáng kiến toàn cầu GRI - phiên bản G4 dành cho ngành tài chính, Báo cáo Phát triển bền vững năm 2015 đã mô tả chi tiết về quy trình xác định các lĩnh vực trọng yếu dựa trên chiến lược phát triển của doanh nghiệp cũng như sự tham vấn từ các bên liên quan.

Mặt khác, Tập đoàn Bảo Việt cũng đóng vai trò tiên phong thực hiện Báo cáo Tích hợp theo chuẩn mực quốc tế International Integrated Reporting Council ('the IIRC').

Với thông điệp “Đầu tư chiều sâu kiến tạo giá trị bền vững”, Bảo Việt mong muốn kiến tạo nên những giá trị bền vững trong dài hạn cho các bên liên quan.

Báo cáo Tích hợp của Bảo Việt được lập trên cơ sở vận dụng các chuẩn mực, thông lệ quốc tế và Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng và độ tin cậy của thông tin, không chỉ báo cáo về thành tích trong quá khứ mà là cách nhìn, cách tư duy của doanh nghiệp về cách thức tạo ra giá trị trong tương lai.

Báo cáo Phát triển bền vững và Báo cáo Tích hợp năm 2015 của Bảo Việt được xuất bản song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh. Bên cạnh đó, BVH cũng là doanh nghiệp tiên phong trong việc ứng dụng báo cáo trên nền tảng kỹ thuật số nhằm giảm thiểu số lượng báo cáo bản in.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,194.2

6.8 (0.57%)

 
VNIndex 1,194.2 6.8 0.57%
HNX 225.47 3.2 1.42%
UPCOM 77.75 -0.18 -0.23%