BVDB16107: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2020


Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Phát triển Việt Nam

- Mã chứng khoán: BVDB16107 

- Loại chứng khoán: TPCPBL

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/06/2020

- Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2020

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận  6.300 đồng

- Ngày thanh toán: 06/07/2020

VNIndex

920.98

1.9 (0.21%)

 
VNIndex 920.98 1.9 0.21%
HNX 135.08 0.71 0.53%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%