BSC lấy ý kiến cổ đông về phương án triển khai chứng quyền có đảm bảo

BSC lấy ý kiến cổ đông về phương án triển khai chứng quyền có đảm bảo

(ĐTCK) Cho rằng tham gia chào bán chứng quyền có đảm bảo (Covered Warrant) sẽ đem lại nhiều lợi ích và cơ hội kinh doanh tiềm năng cho Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC), HĐQT của BSC vừa công khai phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phê duyệt chủ trương tham gia chào bán chứng quyền có đảm bảo.

Theo quy định hiện hành, để đủ điều kiện chào bán chứng quyền có đảm bảo, Công ty chứng khoán phải không có lỗ lũy kế, có vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu tối thiểu 1.000 tỷ đồng, trong khi vốn điều lệ hiện tại của BSC mới đạt hơn 929,8 tỷ đồng.

Do đó, song song với trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương tham gia chào bán chứng quyền có đảm bảo, BSC đang thực hiện kế hoạch tăng vốn để đáp ứng điều kiện.

HĐQT của BSC cũng trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án giao cho HĐQT của Công ty hoàn thiện các thủ tục pháp lý để BSC được tham gia phát hành chứng quyền có đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,097.17

-38.95 (-3.55%)

 
VNIndex 1,097.17 -38.95 -3.55%
HNX 220.79 -7.03 -3.18%
UPCOM 76.42 -0.99 -1.3%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông

28/01/2021
29/01/2021
01/02/2021
02/02/2021
05/02/2021
08/02/2021
16/02/2021
17/02/2021
19/02/2021
25/02/2021
02/03/2021
04/03/2021
12/03/2021