Bổ sung và thông qua Luật Đấu thầu sửa đổi

Bổ sung và thông qua Luật Đấu thầu sửa đổi

(ĐTCK) Sáng nay (26-11), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Đấu thầu (sửa đổi) với đa số phiếu tán thành.

So với dự thảo Luật trình Quốc hội xem xét thảo luận, Luật đấu thầu (sửa đổi) được Quốc hội thông qua có một số nội dung thay đổi trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu.

Đơn cử, tại quy định về chỉ định thầu (Điều 22), có ý kiến đề nghị chỉ nên áp dụng chỉ định thầu đối với các trường hợp cấp bách cần khắc phục ngay hoặc bí mật quốc gia. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiếp thu và chỉnh lý quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 22 của Luật.

Có một số ý kiến đề nghị giao Chính phủ quy định hạn mức chỉ định thầu theo từng giai đoạn đã được tiếp thu và chỉnh lý tại Điểm e Khoản 1 Điều 22 theo hướng giao Chính phủ quy định hạn mức chỉ định thầu phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

Đề nghị bổ sung quy định về chỉ định nhà đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư thuộc khu vực tư nhân tự đề xuất, đăng ký dự án đầu tư để tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích và thu hút nhà đầu tư tư nhân tham gia vào các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) cũng được tiếp thu tại khoản 4 Điều 22 của Luật.

Tại báo cáo giải trình, tiếp thu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, liên quan đến Điều 6 (Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu), có ý kiến đề nghị làm rõ hơn sự độc lập về pháp lý, độc lập về tài chính giữa nhà thầu tham dự thầu với nhà thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu và trong trường hợp Tập đoàn kinh tế Nhà nước, Tổng công ty Nhà nước và các công ty conỦy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, việc xác định tính độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính trong các trường hợp cụ thể đòi hỏi cần xem xét, đánh giá trên nhiều phương diện, theo các tiêu chí về vốn sở hữu, về nhân sự… Do đó, những nội dung này cần được quy định một cách chi tiết trong văn bản hướng dẫn và trong hồ sơ mời thầu, Ủy ban Thường vụ đã giữ quy định như dự thảo Luật.

Về lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt, có ý kiến đề nghị giữ nội dung Điều 24 của Luật Đấu thầu hiện hành về lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt. Ủy ban Thường vụ cho rằng, thực tiễn thời gian qua có những trường hợp nếu chỉ áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư sẽ không có lợi cho quốc gia như đối với các dự án dầu khí, dự án nhà máy điện hạt nhân… Do vậy, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ bổ sung Điều 27 quy định: trong trường hợp đặc biệt, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, chủ đầu tư lập phương án lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Ngoài ra, một số đề nghị về quy định nguyên tắc mua thuốc của cơ sở y tế cũng được tiếp thu, chỉnh lý trong Luật đấu thầu (sửa đổi)

 

VNIndex

921.53

0.48 (0.05%)

 
VNIndex 921.53 0.48 0.05%
HNX 133.58 -0.46 -0.34%
UPCOM 62.73 -0.66 -1.06%

Lịch sự kiện

29/10/2020
02/11/2020
03/11/2020
04/11/2020
05/11/2020
09/11/2020
10/11/2020
11/11/2020
12/11/2020
26/10/2021