Bổ sung quy định tăng minh bạch Quỹ bảo hiểm xe cơ giới

Bổ sung quy định tăng minh bạch Quỹ bảo hiểm xe cơ giới

(ĐTCK) Theo Dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, Quỹ bảo hiểm xe cơ giới sẽ được quy định chi tiết, cụ thể hơn so với quy định hiện hành. Thông tư đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến.

Cụ thể, mức chi được ấn định như sau: không vượt quá 10% tổng số tiền đóng vào Quỹ hàng năm và số dư Quỹ năm trước (nếu có) đối với công tác đề phòng, hạn chế tổn thất, tai nạn giao thông đường bộ;

Mức chi không vượt quá 15% đối với tổ chức tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông đường bộ và chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; Chi không thấp hơn 35% đối với công tác hỗ trợ nhân đạo; chi không vượt quá 10% đối với công tác hỗ trợ khen thưởng cho lực lượng công an…

Ngoài ra, dự thảo đã quy định về mức chi không vượt quá 10% đối với việc chi hoàn thiện, duy trì cơ sở dữ liệu về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Đồng thời, Dự thảo cũng quy định, trước ngày 15/12 hàng năm, Ban điều hành Quỹ lập dự toán thu, chi của Quỹ để Hội đồng quản lý Quỹ phê duyệt và phải được gửi cho Bộ Tài chính (Cục Quản lý và giám sát bảo hiểm) và các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ngay sau khi phê duyệt.

Bên cạnh đó, định kỳ hàng quý, 6 tháng có trách nhiệm lập báo cáo thu, chi của Quỹ để báo cáo Hội đồng quản lý Quỹ phê duyệt và gửi Bộ Tài chính.

Về quyết toán Quỹ, dự thảo nêu rõ, hàng năm, Ban điều hành Quỹ có trách nhiệm lập báo cáo quyết toán thu, chi Quỹ để báo cáo Hội đồng quản lý Quỹ phê duyệt; Báo cáo năm phải lập trước ngày 10/2 của năm kế tiếp và gửi trước ngày 31/3 của năm kế tiếp.

8 tháng, Quỹ hỗ trợ nhân đạo 240 triệu đồng

Được biết, Quỹ bảo hiểm xe cơ giới dùng để tài trợ các công trình đề phòng hạn chế tổn thất: Tuyên truyền giáo dục, hỗ trợ nhân đạo.

Về hoạt động tài trợ các công trình đề phòng hạn chế tổn thất, 8 tháng đầu năm 2020,

Theo báo cáo của Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam (IAV), 8 tháng đầu năm 2020 đã có 11 công trình đề phòng hạn chế tổn thất theo kế hoạch năm 2020 được Hội đồng Quản lý Quỹ duyệt gồm: Ứng Hòa – Hà Nội, Hòa Bình, Thái Bình, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Đắk Nông, Quảng Nam, Bắc Kạn, Hưng Yên, Yên Bái, Quảng Bình.

Quỹ bảo hiểm đã phối hợp với các công ty bảo hiểm và đại diện chủ đầu tư khảo sát thực địa và nghe báo cáo tình hình tai nạn giao thông tại các vị trí cần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Hiện tại các địa phương đề nghị tài trợ đang hoàn thiện Bộ hồ sơ thiết kế và báo cáo kinh tế kỹ thuật để gửi về Quỹ.

Bổ sung quy định tăng minh bạch Quỹ bảo hiểm xe cơ giới ảnh 1

Khánh thành đèn tín hiệu giao thông tại huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên

Đối với công tác tuyên truyền giáo dục, tính đến hết tháng 8/2020, Quỹ đã thực hiện triển khai tuyên truyền về chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới trên cơ sở hợp tác với các cơ quan truyền thông.

Về hỗ trợ nhân đạo, 8 tháng đầu năm 2020, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới tiếp tục phối hợp với Ban an toàn giao thông các tỉnh rà soát các vụ tai nạn thuộc đối tượng chi hỗ trợ nhân đạo, hướng dẫn thủ tục chi hỗ trợ nhân đạo cho 20 gia đình có nạn nhân tử vong, hiện các gia đình đang hoàn thiện hồ sơ.

Đồng thời, trả lời điện thoại đường dây nóng khi có gia đình nạn nhân hỏi về các thủ tục chi nhân đạo và trường hợp nảy sinh sự kiện bảo hiểm bát buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới.

Từ đầu năm đến nay Quỹ đã thực hiện chi hỗ trợ nhân đạo 14 gia đình có nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông với số tiền là 240 triệu đồng.

Theo kế hoạch hoạt động Quỹ bảo hiểm xe cơ giới năm 2020, tiếp tục đôn đốc các doanh nghiệp tuân thủ việc cập nhật dữ liệu bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và đóng kinh phí Quỹ theo đúng quy định của Nhà nước; tăng cường phối hợp với Cục Quản lý giám sát bảo hiểm và Cục CSGT, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và các ban ngành liên quan trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của Quỹ.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,166.05

-0.73 (-0.06%)

 
VNIndex 1,166.05 -0.73 -0.06%
HNX 231.84 -8.27 -3.57%
UPCOM 77.6 0.0 0.0%