Bộ Nội vụ phê duyệt phương án sáp nhập xã, thị trấn tại Nghệ An

Bộ Nội vụ phê duyệt phương án sáp nhập xã, thị trấn tại Nghệ An

Bộ Nội vụ vừa phê duyệt về phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019 - 2021.

Để các địa phương triển khai phương án sáp nhập theo đúng quy định, Sở Nội vụ Nghệ An đã ban hành Hướng dẫn về “Thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong giai đoạn 2019 - 2021”; quy định cụ thể về lộ trình, thời gian thực hiện; trình UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc để triển khai thực hiện.

Phương án tổng thể về việc sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An có 16 đơn vị hành chính cấp xã (14 xã, 2 thị trấn) có cả hai tiêu chí (diện tích, dân số) dưới 50% so với quy định phải tiến hành sắp xếp, sáp nhập với các đơn vị hành chính liền kề trong giai đoạn 1 từ năm 2019 - 2021.

Bao gồm: Huyện Tương Dương có 1 đơn vị là thị trấn Hòa Bình; Huyện Quế Phong có 1 đơn vị là thị trấn Kim Sơn; Huyện Thanh Chương có 1 đơn vị là xã Thanh Tường; Huyện Diễn Châu có 1 đơn vị là xã Diễn Minh; Huyện Nghi Lộc có 1 đơn vị là xã Nghi Hợp; Huyện Nam Đàn có 2 đơn vị là xã Nam Phúc và xã Nam Thượng; Thị xã Thái Hòa có 1 đơn vị là xã Nghĩa Hòa; Huyện Nghĩa Đàn có 1 đơn vị là xã Nghĩa Tân; Huyện Hưng Nguyên có 7 đơn vị gồm các xã: Hưng Thắng, Hưng Tiến, Hưng Xá, Hưng Nhân, Hưng Phú, Hưng Khánh, Hưng Lam.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,166.78

2.57 (0.22%)

 
VNIndex 1,166.78 2.57 0.22%
HNX 240.12 -0.16 -0.07%
UPCOM 77.46 1.28 1.66%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông