Bổ nhiệm Tổng biên tập Báo Đấu thầu

(ĐTCK) Ngày 25/9/2015, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ký Quyết định số 1369/QĐ-BKHĐT về việc điều động và bổ nhiệm ông Đỗ Xuân Khánh giữ chức vụ Tổng biên tập Báo Đấu thầu nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày ký Quyết định.
Bổ nhiệm Tổng biên tập Báo Đấu thầu

Báo Đấu thầu là cơ quan báo chí của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trực thuộc Cục Quản lý đấu thầu, ra đời theo quy định của Luật Đấu thầu, phát hành số đầu tiên ngày 14/12/2004.

Theo Quyết định số 880/QĐ-BKH ngày 25/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Báo Đấu thầu, Báo Đấu thầu thực hiện chức năng công khai, minh bạch thông tin về đấu thầu; tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin về tình hình và nhiệm vụ kinh tế - xã hội, về các hoạt động đấu thầu trên cả nước theo quy định của Luật Báo chí, Luật Xuất bản, Luật Đấu thầu và các quy định khác của pháp luật liên quan.

Ông Đỗ Xuân Khánh sinh năm 1972, có học vị Thạc sỹ Kinh tế, chuyên ngành Kinh doanh và quản lý. Trước khi được bổ nhiệm Tổng biên tập Báo Đấu thầu, ông Đỗ Xuân Khánh là Phó Tổng biên tập Báo Đầu tư thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tin bài liên quan

VNIndex

994.19

4.19 (0.42%)

 
VNIndex 994.19 4.19 0.42%
HNX 148.18 0.96 0.65%
UPCOM 66.43 0.0 0.0%