Bộ Giao thông Vận tải đứng đầu bảng xếp hạng cải cách hành chính 2014

(ĐTCK) Ngày 4/9, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính 2014 (Par Index 2014) của các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đứng đầu bảng xếp hạng là Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Đối tượng được tính PAR Index ở cấp trung ương gồm 21 bộ, cơ quan ngang bộ (không tính Văn phòng Chính phủ, các cơ quan thuộc Chính phủ) và 63 UBND tỉnh - thành phố. PAR Index thực hiện theo phương pháp tự đánh giá, chấm điểm theo thang điểm quy định.

Bộ Nội vụ thẩm định điểm mà các bộ, tỉnh tự đánh giá, chấm điểm với sự tư vấn của hội đồng thẩm định và điểm đánh giá qua điều tra xã hội học. Việc điều tra xã hội học tại cấp bộ được tiến hành với 3 nhóm: đại biểu Quốc hội, lãnh đạo cấp vụ, sở. Đối tượng được điều tra xã hội học đánh giá các tỉnh gồm đại biểu HĐND, lãnh đạo cấp sở, huyện, người dân và doanh nghiệp.

Bộ Giao thông Vận tải đứng đầu bảng xếp hạng cải cách hành chính 2014 ảnh 1

Tin bài liên quan

VNIndex

921.05

-25.42 (-2.76%)

 
VNIndex 921.05 -25.42 -2.76%
HNX 134.04 -3.09 -2.31%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%