Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng (Ảnh QV).

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng (Ảnh QV).

Bộ Chính trị đã lãnh đạo, chỉ đạo nhạy bén trong bảo vệ chủ quyền

Nhiệm kỳ qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã hoàn thiện tư duy lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm sâu sát, kịp thời và hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Trước những diễn biến ngày càng phức tạp ở Biển Đông, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, đúng đắn, nhạy bén trong việc bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam, bảo vệ an toàn các hoạt động kinh tế, dầu khí, các đảo, đá, nhà giàn, điểm đóng quân của ta trên Biển Đông và vùng Biển Tây Nam của Tổ quốc.

Đó là thông tin tại báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, được Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng báo cáo tại Đại hội XIII, sáng 26/1.

Giải quyết kịp thời nhiều vấn đề hệ trọng

Về lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban bí thư, ông Vượng khái quát: trên cơ sở Chương trình làm việc toàn khoá của Ban Chấp hành Trung ương, bám sát diễn biến tình hình trong nước và quốc tế, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã lựa chọn kỹ những nội dung để xây dựng chương trình làm việc hằng năm, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm và giải quyết kịp thời nhiều vấn đề hệ trọng, phức tạp phát sinh, nhất là về quốc phòng, an ninh, đối ngoại và kinh tế. Chỉ đạo chuẩn bị tốt, chu đáo các đề án, báo cáo trình Trung ương.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng mang tầm chiến lược về kinh tế - xã hội, lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị, hoàn thiện các đề án trình Trung ương cho ý kiến về định hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước hằng năm; đánh giá giữa kỳ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đề ra những chủ trương, giải pháp để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tạo chuyển biến thực chất hơn trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Trước diễn biến phức tạp, bất thường của thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm thực hiện vừa duy trì tăng trưởng kinh tế, vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả.

Bộ Chính trị đã lãnh đạo, chỉ đạo nhạy bén trong bảo vệ chủ quyền ảnh 1
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền

Báo cáo cũng nêu rõ, nhiệm kỳ qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã hoàn thiện tư duy lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm sâu sát, kịp thời và hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững môi trường hoà bình để phát triển đất nước. Tăng cường lãnh đạo bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Trước những diễn biến ngày càng phức tạp ở Biển Đông, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, đúng đắn, nhạy bén trong việc bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam; bảo vệ an toàn các hoạt động kinh tế, dầu khí, các đảo, đá, nhà giàn, điểm đóng quân của ta trên Biển Đông và vùng Biển Tây Nam của Tổ quốc.

Việt Nam tiếp tục khẳng định chủ trương và lập trường nhất quán giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hoà bình dựa trên luật pháp quốc tế, thể hiện trách nhiệm của quốc gia thành viên Công ước Luật Biển 1982 của Liên hợp quốc. Kịp thời cập nhật, phê chuẩn Đề án tổng thể mới về chủ trương, giải pháp của ta tại Biển Đông bảo đảm chủ động xử lý các tình huống xảy ra - ông Vượng báo cáo.

Bộ Chính trị đã lãnh đạo, chỉ đạo nhạy bén trong bảo vệ chủ quyền ảnh 2
Đại biểu tham dự phiên khai mạc Đại hội

Bộ Chính trị kỷ luật 11 cán bộ, đảng viên

Kiểm điểm về lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện công tác kiểm tra giám sát kỷ luật trong Đảng, theo báo cáo, nhiệm kỳ vừa qua Bộ Chính trị đã lập 36 đoàn kiểm tra do các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm trưởng đoàn kiểm tra đối với 110 lượt tổ chức đảng trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Xem xét, thi hành kỷ luật 10 tổ chức đảng và 52 cán bộ, đảng viên vi phạm.

Cụ thể, Bộ Chính trị kỷ luật 11 cán bộ, đảng viên. Trong đó: 2 ủy viên Bộ Chính trị, 1 nguyên ủy viên Bộ Chính trị, 4 ủy viên Trung ương Đảng, 2 nguyên ủy viên Trung ương Đảng, 2 Thứ trưởng Bộ Công an không phải là ủy viên Trung ương Đảng. Ban Bí thư thi hành kỷ luật 41 cán bộ, đảng viên, trong đó có 12 người nguyên là ủy viên Trung ương Đảng.

Trong số bị kỷ luật có những vị giữ cương vị cao của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo chủ chốt các địa phương, đơn vị, sĩ quan cao cấp trong lực lượng vũ trang, một số trường hợp phải xử lý hình sự, bảo đảm dân chủ, đoàn kết, công minh, chính xác, công khai, kịp thời, nhân văn, thấu tình đạt lý - báo cáo nêu rõ.

Nhiều vụ việc khó, phức tạp, nhạy cảm, dư luận quan tâm và đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều địa phưomg, cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý được lãnh đạo, chỉ đạo xem xét, kết luận và xử lý nghiêm minh.

Còn bức xúc chính đáng của nhân dân chưa được giải quyết dứt điểm

Phần khuyết điểm, báo cáo nêu, nhiệm kỳ qua Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo xử lý, khắc phục những tồn đọng kéo dài nhiều năm còn chậm, gặp nhiều khó khăn, vướng mắc về pháp lý, cơ chế, chính sách. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm an ninh, quốc phòng trong một số việc còn chưa sâu sát, toàn diện; cơ chế phân cấp trong chỉ đạo, điều hành, phối hợp giữa các lực lượng chức năng khi xử lý các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự có lúc, có nơi còn lúng túng, bị động. Vì vậy, vẫn còn để xảy ra những vụ việc đáng tiếc.

Khuyết điểm nữa là chưa tập trung giải quyết dứt điểm một số vấn đề bức xúc chính đáng của nhân dân, một số vụ khiếu nại phức tạp, kéo dài; hoạt động của các đoàn thể chưa đồng đều.

Đánh giá chung, báo cáo nêu rõ: công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ Đại hội XII còn có một số hạn chế: Việc thể chế hoá, cụ thể hoá một số nghị quyết của Đảng còn chậm; tổ chức thực hiện vẫn còn là khâu yếu. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường còn một số hạn chế, bất cập. Việc triển khai các công trình trọng điểm quốc gia, giải ngân vốn đầu tư công còn chậm. Đời sống một bộ phận nhân dân còn khó khăn. Có lúc, có nơi việc xây dựng tổ chức thực hiện đường lối, chính sách, pháp luật và thực thi công vụ vẫn còn là khâu yếu; kỷ luật, kỷ cương chưa nghiêm.

Những thiếu sót, khuyết điểm nêu trên có nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng nguyên nhân quan trọng là do hoạt động, phương thức lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trên một số lĩnh vực còn hạn chế; chưa tập trung quyết liệt trong lãnh đạo tổ chức thực hiện nghị quyết; trách nhiệm cá nhân người đứng đầu trong một số lĩnh vực, địa phương chưa rõ...

"Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xin nghiêm túc tự phê bình trước Đại hội và toàn Đảng, toàn dân về những khuyết điểm, thiếu sót nêu trên", Thường trực Ban Bí thư báo cáo.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,186.95

0.34 (0.03%)

 
VNIndex 1,186.95 0.34 0.03%
HNX 254.1 6.16 2.42%
UPCOM 77.46 0.31 0.4%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông

04/03/2021
09/03/2021
10/03/2021
12/03/2021
15/03/2021
16/03/2021
17/03/2021
18/03/2021
11/03/2021
15/03/2021
16/03/2021
20/03/2021
22/03/2021
26/03/2021
31/03/2021
05/04/2021
06/04/2021
07/04/2021
08/04/2021
11/04/2021
15/04/2021
16/04/2021
17/04/2021
19/04/2021
22/04/2021
25/04/2021
28/04/2021