Theo Quy định 105, Bộ Chính trị sẽ quyết định trưởng các ban của Trung ương Đảng, Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ... Ảnh: VGP

Theo Quy định 105, Bộ Chính trị sẽ quyết định trưởng các ban của Trung ương Đảng, Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ... Ảnh: VGP

Bộ Chính trị, Ban bí thư quyết định các chức danh nào?

Với lực lượng vũ trang, Bộ Chính trị xem xét, quyết định việc phong hoặc thăng quân hàm Đại tướng, Thượng tướng, Đô đốc Hải quân.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành quy định 105 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, thay thế cho các quy định liên quan trước đây.

Theo quy định này, Bộ Chính trị, Ban bí thư sẽ quyết định việc đánh giá, bố trí, giới thiệu ứng cử, chỉ định; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng; điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm, thôi giữ chức vụ, đình chỉ chức vụ; khen thưởng, kỷ luật; nghỉ hưu và thực hiện chính sách đối với nhiều chức danh cán bộ cụ thể. 

Các chức danh cán bộ do Bộ Chính trị quyết định bao gồm: Ủy viên Bộ Chính trị, Ban bí thư, Ban chấp hành Trung ương; Phó chủ tịch nước, Phó chủ tịch Quốc hội, Phó thủ tướng...

Bộ Chính trị cũng quyết định: Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng các ban của Trung ương Đảng; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ...

Ngoài ra, Bộ Chính trị quyết định Bí thư tỉnh ủy, Thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, TP HCM.

Với Quân đội, Công an, Bộ Chính trị quyết định chức danh Ủy viên Quân ủy Trung ương, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Bộ Chính trị cũng xem xét, quyết định việc phong hoặc thăng quân hàm đối với các nhân sự giữ chức vụ nêu trên và phong hoặc thăng quân hàm Đại tướng, Thượng tướng, Đô đốc Hải quân cho các nhân sự giữ chức vụ thấp hơn.

Các chức danh cán bộ do Ban bí thư quyết định bao gồm: Phó trưởng ban của Trung ương Đảng, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; trợ lý của Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng...

Ban bí thư cũng có quyền quyết định với các chức danh: Phó chủ tịch Hội đồng dân tộc, phó chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội; thứ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Giám đốc hai Đại học Quốc gia Hà Nội và TP HCM, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh, thành phố.

Với quân đội, công an, Ban bí thư quyết định với: Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó tổng Tham mưu trưởng, Chính ủy, chủ nhiệm tổng cục (trừ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị), Chính ủy, tổng cục trưởng; Chính ủy, phó chính ủy; tư lệnh, phó tư lệnh, quân khu, quân chủng, Bộ đội Biên phòng; Chính ủy, Giám đốc Học viện Quốc phòng; Thứ trưởng Bộ Công an; Tổng cục trưởng; chính ủy, tư lệnh bộ tư lệnh,

Ban bí thư cũng xem xét, quyết định việc phong hoặc thăng quân hàm đối với những người giữ các chức vụ nêu trên và phong hoặc thăng quân hàm Trung tướng, Thiếu tướng, Phó Đô đốc, Chuẩn Đô đốc Hải quân đối với các chức vụ thấp hơn.

Tin bài liên quan

VNIndex

944.42

0.73 (0.08%)

 
VNIndex 944.42 0.73 0.08%
HNX 140.33 -0.56 -0.4%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%