BMG: Ngày GDKHQ thanh toán cổ tức năm 2020 bằng tiền (15%)

CTCP May Bình Minh (BMG - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/06/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/06/2021

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 30/06/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP May Bình Minh. 440 Nơ Trang Long, P13, Quận Bình Thạnh, TP. HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/06/2021 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.

VNIndex

1,379.97

7.34 (0.53%)

 
VNIndex 1,379.97 7.34 0.53%
HNX 317.09 0.84 0.27%
UPCOM 89.71 -0.51 -0.56%

Lịch sự kiện

23/06/2021
24/06/2021
25/06/2021
28/06/2021
29/06/2021
30/06/2021
01/07/2021
05/07/2021
07/07/2021
14/07/2021
20/07/2021
21/07/2021
23/07/2021