Biểu phí dịch vụ thẻ

Biểu phí dịch vụ thẻ

(ĐTCK) Tôi muốn hỏi, biểu phí dịch vụ thẻ có phải nêu rõ các loại phí, mức phí áp dụng cho từng loại thẻ và dịch vụ thẻ? Số thẻ in trên thẻ ngân hàng là dãy số dùng để xác định tổ chức phát hành và chủ thẻ? Tổ chức phát hành thẻ có cần thỏa thuận với chủ thẻ về các hạn mức trong việc sử dụng thẻ? Đơn vị chấp nhận thẻ phải hoàn trả lại hoặc thông qua tổ chức thanh toán thẻ để hoàn trả lại cho chủ thẻ số tiền chênh lệch giá, phụ phí đã thu trái quy định, có phải là thông tin chính xác?

Trả lời:

Biểu phí dịch vụ thẻ phải nêu rõ các loại phí, mức phí áp dụng cho từng loại thẻ và dịch vụ thẻ.

Số thẻ in trên thẻ ngân hàng là dãy số dùng để xác định tổ chức phát hành và chủ thẻ.

Tổ chức phát hành thẻ không cần thỏa thuận với chủ thẻ về các hạn mức trong việc sử dụng thẻ.

Thông tin đơn vị chấp nhận thẻ phải hoàn trả lại hoặc thông qua tổ chức thanh toán để hoàn trả lại cho chủ thẻ số tiền chênh lệch giá, phụ phí đã thu trái quy định là đúng.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,097.17

-38.95 (-3.55%)

 
VNIndex 1,097.17 -38.95 -3.55%
HNX 220.79 -7.03 -3.18%
UPCOM 76.42 -0.99 -1.3%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông

28/01/2021
29/01/2021
01/02/2021
02/02/2021
05/02/2021
08/02/2021
16/02/2021
17/02/2021
19/02/2021
25/02/2021
02/03/2021
04/03/2021
12/03/2021