BIDV: Thông báo niêm yết lần đầu cổ phiếu trên HOSE

BIDV: Thông báo niêm yết lần đầu cổ phiếu trên HOSE ảnh 1

THÔNG BÁO

V/v: Niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Căn cứ Quyết định số 26/QĐ-SGDHCM ngày 16/01/2014 của Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh về việc niêm yết cổ phiếu.

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc niêm yết cổ phiếu BIDV tại Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh như sau:

*  Tên tổ chức đăng ký niêm yết: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

*  Tên tiếng Anh: Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam.

*  Tên viết tắt: BIDV.

*  Trụ sở chính: Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

*  Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100150619 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/04/1993, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 13/12/2013.

*  Vốn điều lệ: 28.112.026.440.000 đồng (Hai mươi tám nghìn một trăm mười hai tỷ, không trăm hai mươi sáu triệu, bốn trăm bốn mươi nghìn đồng).

*  Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh tiền tệ, tín dụng, dịch vụ ngân hàng và các hoạt động khác ghi trong Điều lệ tổ chức và hoạt động và Giấy phép thành lập và hoạt động Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam số 84/GP-NHNN ngày 23/04/2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

*  Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

*  Mã cổ phiếu: BID.

*  Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

*  Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

*  Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết:  2.811.202.644 cổ phiếu (Hai tỷ tám trăm mười một triệu hai trăm linh hai nghìn sáu trăm bốn mươi bốn cổ phiếu).

*  Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết theo mệnh giá: 28.112.026.440.000 đồng (Hai mươi tám nghìn một trăm mười hai tỷ, không trăm hai mươi sáu triệu, bốn trăm bốn mươi nghìn đồng).

*  Ngày giao dịch đầu tiên: 24/01/2014.

*  Giá chào sàn: 18.700 đồng/cổ phiếu (Mười tám nghìn bảy trăm đồng).

*  Bản cáo bạch niêm yết được cung cấp tại website: www.hsx.vn; www.bidv.com.vn và www.bsc.com.vn.

*  Cổ đông chưa lưu ký vui lòng đến làm thủ tục đăng ký lưu ký tại Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản trước khi thực hiện giao dịch.

Trân trọng thông báo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Trần Bắc Hà

Tin bài liên quan

VNIndex

1,021.49

1.69 (0.17%)

 
VNIndex 1,021.49 1.69 0.17%
HNX 152.48 0.5 0.33%
UPCOM 69.02 0.42 0.61%

Lịch sự kiện

07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021