BIC lãi hợp nhất tăng 39% so với năm 2012

BIC lãi hợp nhất tăng 39% so với năm 2012

(ĐTCK) Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) cho biết, quý IV/2013, riêng công ty mẹ đạt 183,6 tỷ đồng doanh thu thuần, lãi sau thuế 19,3 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. 

Nguyên nhân được giải trình là do hoạt động khai thác bảo hiểm của BIC phát triển tốt, doanh thu thuần phí bảo hiểm quý IV/2013 tăng 18% so với năm 2012. Bên cạnh đó, hoạt động tài chính cũng tăng 26%, chủ yếu do hoàn nhập dự phòng chứng khoán. Lũy kế cả năm, công ty mẹ đạt 650 tỷ đồng doanh thu thuần, lợi nhuận sau thuế 88,5 tỷ đồng.

Theo BCTC hợp nhất, BIC đạt 21,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 39% so với cùng kỳ do kết quả riêng công ty mẹ tốt và có lợi nhuận thu được từ khoản đầu tư góp vốn vào công ty con liên doanh Bảo hiểm Lào Việt (LVI), cũng tăng 10%.

Tin bài liên quan

VNIndex

944.42

0.73 (0.08%)

 
VNIndex 944.42 0.73 0.08%
HNX 140.33 -0.56 -0.4%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%