Ảnh Internet

Ảnh Internet

Bia Hà Nội - Thanh Hóa (THB): Lợi nhuận sụt giảm mạnh do thuế tiêu thụ đặc biệt tăng

(ĐTCK) So với cùng kỳ năm 2017, kết quả kinh doanh năm 2018 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa (mã THB - sàn HNX) biến động giảm 10% trên báo cáo tài chính hợp nhất.

THB là công ty cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước từ năm 2003, hoạt động chính là nhà hàng ăn uống và các dịch vụ lưu động.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018, tính đến 31/12/2018, tài sản ngắn hạn của THB là 213 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn 65,8 tỷ đồng; hàng tồn kho chiếm 60,9 tỷ đồng; nợ phải trả là 193,2 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu là 151 tỷ đồng.

Năm 2018, Công ty đạt doanh thu bán hàng đạt 611 tỷ đồng, tăng 5,34% so với năm 2017; tuy nhiên lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt giảm 39,69% và 40,82% so với năm trước, tương ứng đạt 7,9 tỷ đồng và 5,8 tỷ đồng. 

Công ty vừa có văn bản giải trình lên UBCK về nguyên nhân lợi nhuận năm 2018 giảm hơn 10% so với năm trước với 3 lý do chính.

Cụ thể, do thuế tiêu thụ đặc biệt tăng từ 60% lên 65%, trong đó công ty mới chỉ tăng giá bán được 2 sản phẩm bia chai.

Bên cạnh đó, năm 2018, thời tiết không thuận lợi, sản lượng tiêu thụ sụt giảm mạnh.

Ngoài ra, từ tháng 9/2018, Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Hà Nội – Thanh Hóa tiếp nhận thêm Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco - Chi nhánh Thanh Hóa làm tăng doanh thu và chi phí trên báo cáo tài chính hợp nhất.  

Công ty kiểm toán AASCN ghi nhận ý kiến, công ty chưa trích khấu hao với tài sản cố định đã tạm ngưng sử dụng là nhà máy bia Nghi Sơn trị giá khoảng 3,9 tỷ đồng. Nếu phản ánh đầy đủ thì hao mòn lũy kế tài sản cố định tăng thêm 3,9 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm với giá trị tương đương.

Giải trình về vấn đề này, THB cho biết, hàng năm việc sản xuất tiêu thụ sản phẩm của Nhà máy bia Nghi Sơn thấp, không hiệu quả, ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh toàn Công ty. Vì vậy, năm 2018, Công ty đã tạm ngưng hoạt động sản xuất, thanh lý tài sản và trả lại đất cho nhà nước để tập trung sản xuất tiêu thụ tại nhà máy bia chính. Công ty đã ngừng trích khấu hao các tài sản cố định thuộc nhà máy Nghi Sơn và hiện đang tiếp tục tìm đối tác để chuyển nhượng, thanh lý tài sản cố định.

Cũng theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 phản ánh, tại thời điểm cuối năm vừa qua, Công ty có 3 cổ đông lớn là Tổng công ty cổ phần Bia rượu nước giải khát Hà Nội - Habeco (BHN) nắm giữ 6.283.510 cp (tỷ lệ 55% vốn điều lệ), quỹ Barca Global Master nắm giữ 1.200.015 cp (10,5% vốn điều lệ) và ông Lương Xuân Dũng sở hữu 701.460 cp (6,1% vốn điều lệ).

Tuy nhiên, từ đầu năm 2019, quỹ Barca liên tiếp bán cổ phần, giảm tỷ lệ vốn sở hữu và đến nay không còn là cổ đông lớn của THB (còn sở hữu 3,71% vốn điều lệ).

Tin bài liên quan

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%