BHN: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tên tổ chức phát hành: Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải khát Hà Nội

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải khát Hà Nội

Mã chứng khoán: BHN

Mã ISIN: VN000000BHN0

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/12/2021

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/12/2021

Lý do mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Tổng Công ty sẽ thông báo cụ thể trên thư gửi tới cổ đông của Habeco

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Tổng Công ty tại 183 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Habeco;

+ Quyết định các nội dung liên quan đến hợp đồng mua bán hàng năm với công ty thương mại có giá trị trên 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của Tổng Công ty.

VNIndex

1,436.26

-6.53 (-0.45%)

 
VNIndex 1,436.26 -6.53 -0.45%
HNX 398.19 -11.12 -2.79%
UPCOM 107.84 0.37 0.34%