PHS: Khuyến nghị mua cổ phiếu MWG

Nguồn : PHS - CTCK Phú Hưng

Ngành : Phân phối - Bán lẻ

Download : baocaocapnhatmwg_WKHT.pdf

Bằng phương pháp định giá DCF và P/E, mức giá hợp lý cho cổ phiếu MWG được điều chỉnh xuống còn 128.200 đồng/cổ phiếu (+20% so với giá hiện tại). Từ đó đưa ra khuyến nghị mua cho cổ phiếu này.
Chúng tôi cho rằng MWG có thể đạt được mục tiêu về doanh thu thuần trong năm 2020 là 122,445 tỷ đồng (+20%YoY), thấp hơn mức dự phóng trước đây là 25% do cơ hội tăng trưởng ngành hàng điện thoại không còn nhiều và tác động tiêu cực của Covid-19.
LNST năm 2020 ước tính đạt 4,835 tỷ đồng (+26% YoY) nhờ kiểm soát tốt chi phí với giả định BLG ở mức 18.4%.

VNIndex

701.8

21.57 (3.07%)

 
VNIndex 701.8 21.57 3.07%
HNX 97.84 2.23 2.28%
UPCOM 48.63 0.0 0.0%