Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Vật liệu xây dựng

Download : baocaocapnhatntp_AWLL.pdf

Nhiều khả năng giá cổ phiếu NTP sẽ tăng trong thời gian tới để tương đồng về định giá P/E với BMP.

Về các yếu tố cơ bản, chúng tôi đánh giá cao BMP hơn NTP. Năm 2015 là năm rất thuận lợi đối với các doanh nghiệp sản xuất ống nhựa, khi nhu cầu thị trường tăng trưởng mạnh, giá bán có khả năng giữ nguyên trong khi giá nguyên liệu nhựa giảm mạnh theo giá dầu thế giới, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp ống nhựa đạt mức tăng trưởng đột biến về doanh thu và lợi nhuận. Tuy nhiên, theo dự báo của chúng tôi, trong khi BMP có thể đạt mức tăng trưởng 42% về lợi nhuận trong năm 2015 thì NTP có thể chỉ tăng trưởng khiêm tốn ở mức 7%. Nguyên nhân chính là do tỷ lệ chiết khấu cho các đại lý của NTP cũng tăng lên tương ứng làm giảm đi lợi thế về giá nguyên liệu đầu vào giảm. Trong 6 tháng đầu năm 2015 so với cùng kỳ 2014, trong khi BMP có mức tăng chi phí bán hàng (+15%) tương ứng với mức tăng trưởng của doanh thu thuần (+16%) thì NTP tăng đến 43% về chi phí bán hàng trong khi doanh thu thuần cũng chỉ tăng 17%, chủ yếu do công ty tăng chiết khấu cho các đại lý bán hàng, khiến lợi nhuận chỉ tăng trưởng 7,3%, thấp hơn nhiều so với BMP 43%.

Cơ cấu sở hữu của 2 doanh nghiệp này cũng thể hiện phần nào cách đánh giá của nhà đầu tư về hiệu quả hoạt động của NTP và BMP, khi BMP hiện đã kín room khối ngoại (49%) trong khi nhà đầu tư nước ngoài mới chỉ giữ 30,68% cổ phần của NTP.

Tuy nhiên trong ngắn hạn, NTP đang được giao dịch với P/E thấp hơn 16% so với BMP. Với giá đóng cửa ngày 15/10/2015, NTP đang được giao dịch với P/E dự báo 2015 ở mức 8,6 lần, thấp hơn khoảng 16% so với P/E dự báo 2015 của BMP. Trong quá khứ, P/E trailing của 2 doanh nghiệp này tương đối sát nhau do đó nhiều khả năng giá cổ phiếu NTP sẽ tăng trong thời gian tới để tương đồng về định giá P/E với BMP.

SCIC hiện đang nắm giữ 37,1% cổ phần của NTP. Dự kiến trong thời gian tới, SCIC sẽ tiến hành thoái vốn tại công ty này. Việc chuyển đổi cơ cấu sở hữu có thể sẽ giúp NTP vận hành hiệu quả hơn với chính sách bán hàng hợp lý hơn so với hiện tại. Tuy nhiên đây sẽ là câu chuyện tương đối dài kỳ và trong ngắn hạn, chúng tôi cho rằng yếu tố giúp NTP tăng giá chủ yếu là tương quan so sánh P/E 2015 giữa NTP và BMP.