Ảnh Internet

Ảnh Internet

BCI thay phương án trả cổ tức 2013, 2014

(ĐTCK) HĐQT CTCP Đầu tư xây dựng Bình Chánh (BCI) vừa thông qua việc thay đổi phương thức trả cổ tức năm 2013 và năm 2014. Theo đó, 10% cổ tức năm 2013 và 10% cổ tức năm 2014 sẽ được trả bằng cổ phiếu thay vì bằng tiền mặt như đã thông qua trước đó.


Bên cạnh đó, HĐQT Công ty cũng thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015 với chỉ tiêu doanh thu 380 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 120 tỷ đồng và cổ tức 10%. Đồng thời, BCI thông qua chủ trương thành lập liên doanh mới với Cavi Retail Limited.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014, BCI đạt 240,81 tỷ đồng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, giảm 31,18% so với năm trước và hoàn thành 61% kế hoạch cả năm; lợi nhuận sau thuế 97,4 tỷ đồng, tăng 2,7% năm trước và vượt 1,46% kế hoạch năm.

Dự kiến, ngày 31/3, Công ty sẽ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015.  

Tin bài liên quan

VNIndex

950.8

-10.46 (-1.1%)

 
VNIndex 950.8 -10.46 -1.1%
HNX 139.03 -2.67 -1.92%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%