Bảo vệ tốt quyền lợi của người gửi tiền trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19

Bảo vệ tốt quyền lợi của người gửi tiền trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19

(ĐTCK) Thực hiện tôn chỉ của ngành ngân hàng và “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) đã đạt được nhiều kết quả khả quan trong những tháng đầu năm 2021.

Bảo vệ tốt quyền lợi của người gửi tiền

Tính đến hết tháng 6 năm 2021, có 1.283 tổ chức tham gia BHTG, tăng 01 tổ chức so với thời điểm cuối năm 2020.

BHTGVN đã thực hiện giám sát 100% tổ chức tham gia BHTG, kịp thời đề xuất, kiến nghị với NHNN các vấn đề phát sinh, có thể gây rủi ro, mất an toàn hệ thống; hoàn thành Kế hoạch kiểm tra định kỳ và kiểm tra theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN năm 2021, đồng thời vẫn thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo sức khỏe cho cán bộ và người lao động. Trong 6 tháng đầu năm, BHTGVN đã hoàn thành kiểm tra gần 50% số tổ chức tham gia BHTG và thực hiện kiểm tra 03 Quỹ tín dụng nhân dân theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN.

Để tiếp tục bổ sung nguồn thu cho quỹ dự phòng nghiệp vụ, BHTGVN đã tích cực đôn đốc, kịp thời giải đáp và xử lý các vướng mắc phát sinh về phí BHTG nhằm hạn chế tối đa nộp và thu thừa, thiếu phí BHTG.

Hoạt động đầu tư của BHTGVN được thực hiện hiệu quả thông qua việc chủ động xây dựng các phương án, nỗ lực thực hiện đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi một cách linh hoạt trên hai thị trường sơ cấp và thứ cấp. Đây là nguồn lực tài chính giúp BHTGVN ngày càng thực hiện tốt hơn chức năng nhiệm vụ được giao cũng như tham gia sâu hơn, hiệu quả hơn vào quá trình cơ cấu lại TCTD yếu kém.

Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc NHNN về việc tham gia sâu hơn vào quá trình cơ cấu lại TCTD yếu kém, BHTGVN đã chủ động nghiên cứu, phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất với NHNN về nội dung sửa đổi, bổ sung Luật BHTG, đồng thời báo cáo đánh giá tác động của chính sách. Phối hợp với Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng - NHNN giải trình với các Bộ, Ngành và cơ quan liên quan về Chiến lược phát triển BHTG đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án hạn mức trả tiền BHTG và Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hạn mức trả tiền BHTG mới. Chủ động nghiên cứu, xây dựng Chương trình hành động thực hiện Chiến lược và kế hoạch triển khai Đề án để sẵn sàng thực hiện sau khi có phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

BHTGVN đã chủ động xây dựng Khung quy chế phối hợp, cung cấp, trao đổi thông tin giữa Chi nhánh BHTGVN và NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố; đồng thời báo cáo NHNN nội dung đề xuất để xây dựng cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin hiệu quả. Đến nay, Chi nhánh BHTGVN đã thực hiện ký kết Quy chế làm việc, trao đổi thông tin với 06 Chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố.

Hoàn thiện thể chế và chính sách

Phát huy những kết quả đạt, BHTGVN xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong những tháng cuối năm 2021, trong đó tập trung vào việc hoàn thiện thể chế, các văn bản pháp lý có liên quan:

Tiếp tục nghiên cứu đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật BHTG nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về thể chế, cơ chế, chính sách để BHTGVN có thể tham gia sâu hơn, hiệu quả hơn vào quá trình xử lý các TCTD yếu kém, phát huy tối đa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của BHTGVN trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền.

Phối hợp chặt chẽ với các Vụ, Cục của NHNN và các đơn vị để thực hiện những nội dung liên quan đến sửa đổi, bổ sung Luật BHTG, Chiến lược phát triển BHTG đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Đề án hạn mức trả tiền bảo hiểm, Đề án phí BHTG phân biệt, tăng vốn điều lệ cho BHTGVN. Triển khai thực hiện Chiến lược và Đề án ngay sau khi được phê duyệt.

Thực hiện ký kết và triển khai hiệu quả các nội dung trong Quy chế phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin giữa Chi nhánh BHTGVN và Chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố, đảm bảo thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên theo đúng quy định của pháp luật.

Đa dạng hóa, tăng cường các hoạt động nghiệp vụ như công tác kiểm tra, giám sát, tham gia vào quá trình xử lý các TCTD yếu kém theo chỉ đạo của NHNN; thực hiện tính và thu phí BHTG theo đúng quy định, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu tài chính, kế hoạch thu phí BHTG, đầu tư nguồn vốn trong năm 2021; đa dạng các hình thức tuyên truyền trong thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp v.v.

BHTGVN cho biết sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, hướng tới xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh, thực hiện đúng tôn chỉ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của các tổ chức tham gia BHTG và sự phát triển an toàn, lành mạnh hoạt động ngân hàng.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,389.24

4.47 (0.32%)

 
VNIndex 1,389.24 4.47 0.32%
HNX 391.21 2.75 0.7%
UPCOM 99.77 0.09 0.09%
27/10/2021
28/10/2021
29/10/2021
01/11/2021
02/11/2021
04/11/2021
05/11/2021
08/11/2021