Bảo hiểm Bảo Long thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng

Bảo hiểm Bảo Long thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng ảnh 1

1.      Tên tổ chức phát hành:         TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BẢO LONG

2.        Địa chỉ trụ sở chính:         185 Điện Biên Phủ - Phường ĐaKao – Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh

3.        Số điện thoại:       (08) 38 239 219                      – Fax : (08) 38 228 967

4.        Tên, địa chỉ tổ chức tư vấn và bảo lãnh phát hành

-       Tên công ty                     Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt

-       Địa chỉ:                            Tầng 1 – 2 – 3 – 4, Tòa nhà VietDragon, 141 Nguyễn Du, Quận 1, TP.HCM

-       Điện thoại:                       (08) 6299 2006                    – Fax : (08) 6291 7986

5.        Cổ phiếu chào bán

-       Tên cổ phiếu:                   Cổ phiếu Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long

-       Loại cổ phiếu:                  Cổ phiếu phổ thông

-       Mệnh giá:                        10.000 đồng/cổ phiếu

-       Số lượng đăng ký chào bán:    6.726.900 cổ phần

Chào bán 6.726.900 cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:2. Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 10 cổ phần sẽ được quyền mua 02 cổ phần phát hành thêm.

Số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 201 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:2, cổ đông A được mua thêm 40,2 cổ phần mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A sẽ được mua thêm 40 cổ phần mới.

-         Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết: Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không được mua hết và số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) sẽ uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

6.        Khối lượng vốn cần huy động: 69.287.070.000 đồng

7.        Mục đích huy động vốn: Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng cho hoạt động kinh doanh và đầu tư của Tổng Công ty. Ngoài ra, sau khi hoàn tất đợt phát hành, Bảo Long sẽ đảm bảo đủ điều kiện theo quy định về mức vốn điều lệ tối thiểu để tham gia nghiệp vụ bảo hiểm dầu khí và bảo hiểm hàng không.

8.        Giá chào bán: 10.300 đồng/cổ phần

9.        Số lượng đăng ký mua tối thiểu: không có

10.    Thời hạn nhận đăng ký mua: Thông tin chi tiết về ngày chốt danh sách, thời gian đăng ký mua và nộp tiền, thời gian chuyển nhượng quyền mua sẽ được Tổng Công ty thông báo sau.

11.    Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu phát hành thêm:

Văn phòng Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Long

Địa chỉ: 185 Điện Biên Phủ - Phường ĐaKao – Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh

                                     Điện thoại: (08) 38 239 219          Fax: (08) 38 228 967

12.    Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

-       Website Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Long: http://baohiembaolong.vn;

-       Website Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt:  http://www.vdsc.com.vn.

13.    Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:

-       Tên tài khoản : Tổng Công ty cổ phần Bảo Hiểm Bảo Long

-       Số tài khoản    : 007.100.088.3747

-       Nơi mở tài khoản        : Ngân hàng Vietcombank – CN Tp.HCM

Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Long không chịu trách nhiệm giải quyết những trường hợp không thực hiện theo đúng thời hạn đã nêu trong thông báo này.

Trân trọng thông báo.

Bảo hiểm Bảo Long thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng ảnh 2

VNIndex

1,010.22

4.25 (0.42%)

 
VNIndex 1,010.22 4.25 0.42%
HNX 148.17 -0.23 -0.15%
UPCOM 66.5 -0.11 -0.16%

Lịch sự kiện

30/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021