BAC A BANK lãi ròng 512 tỷ đồng năm 2016

BAC A BANK lãi ròng 512 tỷ đồng năm 2016

(ĐTCK) Hội nghị tổng kết kế hoạch năm 2016 và triển khai hoạt động năm 2017của Bac A Bank vừa tổ chức cho thấy, hầu hết các chỉ tiêu chính của Ngân hàng đều đạt và vượt so với mục tiêu đề ra. 

Cụ thể, tổng tài sản đạt gần 76.000 tỷ đồng, tương đương 107% kế hoạch; vốn điều lệ đạt 5.000 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế vượt 28% so với kết quả dự định, đạt 512 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,65%, vượt xa mục tiêu dưới 2%. Cũng trong năm 2016, BAC A BANK hoàn thành mục tiêu trích lập dự phòng rủi ro 154 tỷ đồng.

Về kế hoạch năm 2017, BAC A BANK cho biết, thứ nhất, sẽ đẩy mạnh phát triển mạng lưới theo chiều rộng, đặc biệt tại các vùng kinh tế trọng điểm triển khai các dự án do ngân hàng tư vấn đầu tư; thứ hai, thúc đẩy hoạt động cho vay, tăng nguồn thu từ hoạt động tín dụng theo cấp chi nhánh, đặc biệt cho vay với lĩnh vực nông nghiệp-nông thôn, y tế và giáo dục, đảm bảo tăng trưởng tín dụng mang tính bền vững; thứ ba, chú trọng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ, đặc biệt là các sản phẩm thẻ và dịch vụ ngân hàng điện tử; thứ tư, kiện toàn bộ máy tổ chức, tăng cường quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ, nhân viên hiện có và tuyển dụng nhân sự chất lượng cao.

Tin bài liên quan

VNIndex

950.8

-10.46 (-1.1%)

 
VNIndex 950.8 -10.46 -1.1%
HNX 139.03 -2.67 -1.92%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%