ATM rút khỏi danh sách công ty đại chúng

ATM rút khỏi danh sách công ty đại chúng

(ĐTCK-online) CTCP Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bình Định (ATM) vừa thông báo rút khỏi danh sách công ty đại chúng do số lượng cổ đông nhỏ hơn 100 và Công ty chưa thực hiện việc chào bán cổ phiếu ra công chúng, chưa niêm yết trên sàn giao dịch.

Được biết, năm 2008, ATM với vốn điều lệ 32,88 tỷ đồng và số lượng cổ đông là 128 cổ đông đã đăng ký với UBCK là công ty đại chúng. Đến ngày 10/8/2011, vốn điều lệ của Công ty là 52,5 tỷ đồng và lượng cổ đông là 96 cổ đông. Do vậy, HĐQT đã có công văn xin rút khỏi danh sách công ty đại chúng và đã được UBCK chấp thuận.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2011, Công ty phấn đấu doanh thu thuần 600 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 14,5 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức 15%.

VNIndex

1,389.24

4.47 (0.32%)

 
VNIndex 1,389.24 4.47 0.32%
HNX 391.21 2.75 0.7%
UPCOM 99.77 0.09 0.09%
25/10/2021
26/10/2021
27/10/2021
28/10/2021
08/11/2021