ADS: Thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Damsan

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Damsan

- Mã chứng khoán: ADS

- Sàn giao dịch: HOSE

- Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/10/2021

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/10/2021

- Lý do mục đích: Thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Nội dung cụ thể:

- Mã quyền mua: MIRADS211

- Mã ISIN quyền mua: VNMIRADS2113 (Ngày hiệu lực cấp mã quyền mua: 29/10/2021 và ngày hiệu lực hủy mã quyền mua: 23/11/2021)

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 10.000.000 cổ phiếu

- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 561.389:200.000 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 561.389 quyền được mua 200.000 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết:

+ Phương án làm tròn: Số cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình thực hiện sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

+ Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết: Sau khi kết thúc đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu, số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt chào bán sẽ được Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cho các đối tượng khác với điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán được phép thấp hơn giá thị trường của cổ phiếu và giá trị sổ sách của cổ phiếu tại thời điểm chào bán nhưng không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu), hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Ví dụ: Vào ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 200 cổ phiếu ADS. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là 200*200.000/561.389=71,25 cổ phiếu. Theo phương án làm tròn, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được mua sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 71 cổ phiếu.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 29/10/2021 đến ngày 12/11/2021;

+ Quyền mua chỉ được chuyển nhượng 01 lần (Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba).

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 29/10/2021 đến ngày 18/11/2021;

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Trụ sở Công ty cổ phần Damsan: Lô A4, đường Bùi Viện, khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

- Thông tin về tài khoản phong toả đặt mua chứng khoán:

+ Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Damsan

+ Số tài khoản: 47110001074223

+ Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái BìnhLịch trình TVLK làm các thủ tục thực hiện quyền mua với VSD theo thông tin đính kèm

Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.

Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 25/10/2021

VNIndex

1,492.77

7.58 (0.51%)

 
VNIndex 1,492.77 7.58 0.51%
HNX 459.19 3.38 0.74%
UPCOM 114.58 0.48 0.42%