ABIC thay cả CEO lẫn Chủ tịch

ABIC thay cả CEO lẫn Chủ tịch

(ĐTCK) ĐHCĐ thường niên Tổng CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) mới đây đã thông qua nhiều quyết sách quan trọng, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của DN này như kế hoạch lợi nhuận tăng cao, thay đổi nhân sự chủ chốt, mua mới trụ sở chính…

Với lợi nhuận trước thuế đặt ra cho năm 2014 tăng 75% so với mức thực hiện năm 2013, đạt 125 tỷ đồng (năm 2013 đạt 71,4 tỷ đồng), cổ đông ABIC cho rằng, đây là tỷ lệ cao, ABIC cần lưu ý đến trường hợp rủi ro lớn như thảm họa… và cần báo cáo ĐHCĐ để điều chỉnh cho phù hợp. Ngoài ra, cổ đông cũng đề nghị giải thích thêm về việc giảm chỉ tiêu lợi nhuận chưa phân phối (năm 2013 là 7 tỷ đồng, năm 2012 là 9 tỷ đồng).

Ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch HĐQT, cho biết, kết quả kinh doanh của ABIC bị chi phối bởi nhiều yếu tố, tuy nhiên, Công ty sẽ cố gắng đảm bảo cổ tức cho cổ đông, thu nhập và đời sống người lao động. Riêng năm 2013, chi phí bồi thường tăng lên trong khi doanh thu đầu tư tài chính giảm do lãi suất huy động giảm.

Cổ đông Nguyễn Văn Nghiệp đề nghị đẩy nhanh tiến độ mua lại cổ phần của ALC1- ALC2. Trong khi cổ đông Vũ Xuân Toán cho rằng, việc mua bán này sẽ phụ thuộc lớn vào Agribank vì Ngân hàng là chủ thể mua lại số cổ phần này.

Về việc mua mới trụ sở chính, ông Minh cho hay, thị trường bất động sản đang có lợi để đầu tư, nhu cầu mua trụ sở của ABIC là có nhưng ABIC sẽ cân nhắc để xây dựng phương án đảm bảo nhu cầu trước mắt và lâu dài trên cơ sở khả năng tài chính, đúng quy định của pháp luật và mang lại hiệu quả.

Đại hội cũng thông qua việc bầu bà Hoàng Thị Tính làm Tổng giám đốc ABIC thay ông Nguyễn Văn Minh. Ông Minh tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch HĐQT ABIC cho đến khi Bộ Tài chính phê duyệt chức danh Chủ tịch HĐQT ABIC đối với ông Nguyễn Hữu Lương. Tại đại hội, ông Lương được bầu vào chức danh thành viên HĐQT ABIC thay ông Minh. Hiện ABIC đang hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Tài chính phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Lương.   

Tin bài liên quan

VNIndex

919.08

-1.97 (-0.21%)

 
VNIndex 919.08 -1.97 -0.21%
HNX 134.37 0.33 0.25%
UPCOM 62.73 -0.66 -1.06%