Song song với nỗ lực xây dựng TTCK Việt Nam là hoạt động giao lưu gắn kết HNX với các thành viên thị trường - Trong ảnh: Các CTCK tham gia văn nghệ, chào mừng sự kiện 10 năm song hành với HNX

Song song với nỗ lực xây dựng TTCK Việt Nam là hoạt động giao lưu gắn kết HNX với các thành viên thị trường - Trong ảnh: Các CTCK tham gia văn nghệ, chào mừng sự kiện 10 năm song hành với HNX

96% CTCK công bố thông tin đúng hạn trên HNX

(ĐTCK) Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó tổng giám đốc Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, tính đến hết tháng 9/2015, số lượng CTCK thành viên trên Sở là 80 CTCK, trong đó, 1 CTCK đang bị đình chỉ hoạt động và 79 CTCK đang hoạt động bình thường. 

Tổng tài sản của khối DN này đạt 74.734 tỷ đồng, tổng vốn chủ sở hữu đạt 41.621 tỷ đồng, tổng số tài khoản giao dịch của nhà đầu tư là 1,48 triệu tài khoản, trong đó số tài khoản có giao dịch là gần 96.500 tài khoản.

Nếu năm 2011, khối CTCK bị lỗ trên 2.100 tỷ đồng thì từ năm 2012, hiệu quả của các CTCK đã có sự cải thiện. Thống kê của HNX cho biết, năm 2012, các CTCK thực hiện tái cấu trúc, tổ chức lại hoạt động, tăng cường hoạt động kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro, nhờ đó, lợi nhuận sau thuế của các CTCK tăng dần. Lợi nhuận sau thuế năm 2012 đạt 1.205 tỷ đồng, năm 2013 đạt 2.098 tỷ đồng và năm 2014 là 3.330 tỷ đồng. Hiệu quả hoạt động kinh doanh của các CTCK được cải thiện. Năm 2014, hệ số ROA bình quân của các CTCK đạt 5,15% (tăng hơn 2 lần so với năm 2010); hệ số ROE bình quân đạt 8,58% (tăng 84% so với năm 2010).

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Dũng, các CTCK hiện còn hoạt động có sự phát triển không đồng đều về quy mô cũng như chất lượng hoạt động, vì vậy, cũng ảnh hưởng phần nào tới sự đóng góp cho thị trường. Năm 2010,  số công ty có lãi chiếm 73,5% tổng số công ty. Năm 2011, do tình hình thị trường khó khăn, số công ty hoạt động có lãi giảm xuống 40,1%, sau đó, tăng dần qua các năm: 59,1% (2012), 67,8% (2013) và 79,5% (2014).

Về hoạt động công bố thông tin, tháng 6/2012, HNX đã đưa Hệ thống cơ sở dữ liệu thành viên (CIMS) vào sử dụng với sự tham gia ban đầu của 65 CTCK. Đến nay, 100% CTCK thành viên đã sử dụng Hệ thống CIMS để gửi báo cáo, thông tin công bố đến Sở. Kể từ ngày 27/6/2015, Sở đã chấp nhận báo cáo, thông tin công bố của thành viên bằng dữ liệu điện tử có sử dụng chữ ký số trên Hệ thống CIMS mà không phải nộp bản cứng (ngoại trừ báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính soát xét, báo cáo kiểm toán, CTCK đồng thời gửi báo cáo, công bố thông tin trên CIMS và gửi bản cứng cho Sở).

Ông Dũng cho biết, kết quả giám sát việc thực hiện nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin của các CTCK thành viên trên HNX cho thấy tỷ lệ tuân thủ nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin đúng hạn đã tăng lên đáng kể từ năm 2010 đến nay. Cụ thể, giai đoạn 2010-2012, tỷ lệ công bố thông tin đúng hạn chiếm 86%; tỷ lệ này trong giai đoạn 2013-2014 là 92% và trong 6 tháng đầu năm 2015 đã tăng lên tới 96%.

Ghi nhận sự đóng góp và nỗ lực của các CTCK thành viên đối với HNX sau 10 năm hoạt động và TTCK Việt Nam nói chung, HNX cùng với các CTCK thành viên đã phối hợp tổ chức bình chọn và tôn vinh các CTCK với 2 giải thưởng: Giải thưởng do các CTCK bình chọn và Giải thưởng do HNX bình chọn. (Kết quả xem bảng).

Các công ty chứng khoán được vinh danh tại Hội nghị thành viên 2015 HNX
I.Giải thưởng do các công ty chứng khoán bình chọn:
Danh hiệu Công ty chứng khoán có dịch vụ môi giới tốt nhất
1. Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
2. Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
3. Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect
Danh hiệu Công ty chứng khoán thành viên có dịch vụ tư vấn tốt nhất:
1. Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt
2. Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
3. Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
II. Giải thưởng Công ty chứng khoán thành viên tiêu biểu giai đoạn 2005-2015 (HNX bình chọn):
1. Công ty TNHH Chứng khoán ACB
2. Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
3. Công ty Cổ phần Chứng khoán NH Công Thương VN
4. Công ty Cổ phần Chứng khoán NH Đầu tư và Phát triển VN
5. Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT
6. Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
7. Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Ngoại Thương VN
8. Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
9. Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
10. Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
11. Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
12. Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect
Tin bài liên quan

VNIndex

1,314.22

4.17 (0.32%)

 
VNIndex 1,314.22 4.17 0.32%
HNX 314.93 0.08 0.03%
UPCOM 86.93 0.79 0.91%