79 CTCK hoạt động lành mạnh

79 CTCK hoạt động lành mạnh

(ĐTCK) Hiện các CTCK được phân thành 4 nhóm. Nhóm 1 gồm 79 công ty hoạt động lành mạnh.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, hết năm 2013, các mục tiêu cơ bản của tái cấu trúc tổ chức kinh doanh chứng khoán đã đạt được, khi từng bước thu hẹp số lượng, nâng cao chất lượng hoạt động thông qua tăng cường năng lực tài chính, quản trị công ty, quản trị rủi ro; cơ cấu lại tổ chức, nhân sự. 

Hiện các CTCK được phân thành 4 nhóm. Nhóm 1 gồm 79 công ty hoạt động lành mạnh; nhóm 2 hoạt động bình thường gồm 8 công ty; nhóm 3: bị kiểm soát, gồm 5 công ty và nhóm 4: bị kiểm soát đặc biệt gồm 9 công ty. 4 CTCK khác đang trong quá trình rút giấy phép hoạt động.

Để thúc đẩy quá trình tái cấu trúc CTCK, ngoài yêu cầu các CTCK tăng tần suất báo cáo về tỷ lệ an toàn tài chính lên 2 lần/tháng, Bộ Tài chính, UBCK đã tập trung hoàn chỉnh các chính sách quản lý, giám sát CTCK theo hướng kiểm soát chặt rủi ro, tách bạch tài khoản và kiểm soát chặt chẽ hoạt động ủy thác vốn.

>>HNX bình chọn CTCK tiêu biểu như thế nào?

VNIndex

1,194.2

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 1,194.2 0.0 0.0%
HNX 225.47 0.0 0.0%
UPCOM 78.64 0.88 1.12%