7 tháng, Sacombank thực hiện được 63% kế hoạch lợi nhuận 2020

7 tháng, Sacombank thực hiện được 63% kế hoạch lợi nhuận 2020

(ĐTCK) Trong 7 tháng đầu năm 2020, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Sacombank ước đạt khoảng 1.600 tỷ đồng, vượt 5% so với tiến độ và hoàn thành 63% kế hoạch cả năm.

Năm 2020, Sacombank đặt ra mục tiêu lợi nhuận ở mức 2.573 tỷ đồng, nhưng khá khiêm tốn (giảm khoảng 20%) so với năm 2019, do tác động của đại dịch Covid-19. 

6 tháng đầu năm 2020, trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Sacombank đã quyết liệt triển khai đồng bộ mọi giải pháp nhằm vừa đảm bảo duy trì ổn định hoạt động ngân hàng và bám sát các mục tiêu của Đề án tái cơ cấu, vừa đẩy mạnh cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi cho khách hàng chịu ảnh hưởng dịch Covid-19.

Đến 30/06/2020, Sacombank cho biết, đã cơ cấu nợ cho trên 1.000 khách hàng với dư nợ trên 7.300 tỷ đồng. Miễn giảm lãi cho gần 700 khách hàng với dư nợ trên 5.100 tỷ đồng.

Ước tính lợi nhuận cả năm sẽ giảm khoảng 1.000 -1.500 tỷ đồng để hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Tuy nhiên, lãnh đạo Sacombank cho biết, sẽ phấn đấu để đạt mức lợi nhuận cả năm 2020 vượt 20% so với mục tiêu đã được ĐHĐCĐ giao phó.

 Tính đến 30/6/2020, tổng tài sản đạt gần 482.000 tỷ đồng, tăng 6,2% so với đầu năm, đạt 63,2% kế hoạch; Huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt gần 436.000 tỷ đồng, tăng 6,2%, đạt 60,3% kế hoạch.

Tín dụng đạt hơn 311.000 tỷ đồng, tăng 4,9%, đạt 44,3% kế hoạch và đã được Ngân hàng Nhà nước cho nới room tín dụng lên 13,5%. Chất lượng tín dụng được kiểm soát với tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất lũy kế đạt hơn 1.400 tỷ đồng, tương đương 55,5% kế hoạch năm. Hệ số CAR đảm bảo tuân thủ quy định Thông tư 41 ngay từ đầu năm và tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn được kéo giảm xuống dưới 30% so với mục tiêu kiểm soát 40% của NHNN.

 Tổng doanh số thu hồi, xử lý nợ xấu và tài sản tồn đọng đạt trên 9.900 tỷ đồng, đồng thời đã trích lập/phân bổ hơn 2.200 tỷ đồng các tồn đọng tài chính thuộc Đề án. Nhờ đó, tỷ trọng tài sản không sinh lời/Tổng tài sản tiếp tục được kéo giảm thêm 1,9% so đầu năm.

Tin bài liên quan

VNIndex

949.02

-1.78 (-0.19%)

 
VNIndex 949.02 -1.78 -0.19%
HNX 137.96 -1.07 -0.78%
UPCOM 63.57 -0.34 -0.53%