6 công ty kiểm toán bị Bộ Tài chính cảnh báo

6 công ty kiểm toán bị Bộ Tài chính cảnh báo

(ĐTCK) Theo cập nhật của Vụ Chế độ kế toán và Kiểm toán, Bộ Tài chính, đến ngày 10/3, có 6 công ty kiểm toán bị Bộ Tài chính cảnh báo về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán gồm: Công ty TNHH Kiểm toán Thăng Long, Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán Tư vấn Việt Nam, Công ty TNHH Kiểm toán SG-VN, Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán TND, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn SGD, Công ty TNHH Kiểm toán Việt Đức.

Các công ty trên bị cảnh báo do không đáp ứng đủ số lượng kiểm toán viên hành nghề theo quy định của Luật Kiểm toán độc lập, chỉ có 4 kiểm toán viên, trong khi theo quy định phải có ít nhất 5 kiểm toán viên hành nghề. Nếu 6 doanh nghiệp kiểm toán trên không đảm bảo các điều kiện hoạt động dịch vụ kiểm toán theo quy định trong 3 tháng liên tục, sẽ bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán.  

Tin bài liên quan

VNIndex

1,145.26

10.58 (0.92%)

 
VNIndex 1,145.26 10.58 0.92%
HNX 240.94 7.68 3.19%
UPCOM 76.18 0.03 0.03%