4 ngành có điểm minh bạch dưới trung bình

4 ngành có điểm minh bạch dưới trung bình

(ĐTCK) Kết quả chấm điểm công bố thông tin và minh bạch của gần 350 doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) năm 2016 cho thấy, điểm số có sự chênh lệch lớn giữa các ngành, chênh lệch giữa ngành cao nhất và thấp nhất là 11,7%.

4 ngành có điểm công bố thông tin và minh bạch ở mức dưới 50%, cần phải cải thiện là: thương mại dịch vụ (49,4%), xây dựng (48,9%), bất động sản (47,5%) và thông tin và truyền thông (46,4%).

Cũng theo kết quả chấm điểm, các doanh nghiệp thuộc ngành tài chính có chất lượng công bố thông tin và minh bạch tốt nhất, tiếp đó là ngành vận tải kho bãi và ngành y tế.

Các doanh nghiệp niêm yết thuộc ngành thông tin và truyền thông, bất động sản và xây dựng lần lượt có mức điểm thấp nhất.

So với năm 2015, sự tiến bộ mạnh nhất thuộc về các doanh nghiệp trong 3 ngành gồm: tài chính (+5,9%), y tế (+1,2%), khoa học và công nghệ (+1,3%).

4 ngành có điểm minh bạch dưới trung bình ảnh 1

Các doanh nghiệp thuộc ngành có chất lượng minh bạch thấp như thông tin và truyền thông, xây dựng…, vẫn chưa được cải thiện. Trong khi đó, có sự sụt giảm lớn về điểm trung bình của các doanh nghiệp thuộc ngành bất động sản.

Chương trình chấm điểm minh bạch doanh nghiệp của HNX được thực hiện từ năm 2012. Năm nay, việc chấm điểm dựa theo 102 tiêu chí, được thiết kế dưới dạng câu hỏi. Có 54 tiêu chí theo thang điểm 0:1 và 48 tiêu chí theo thang điểm 0:1:2. Tổng điểm tối đa mà một doanh nghiệp niêm yết có thể đạt được là 150 điểm. Các tiêu chí xây dựng dựa trên các quy định và những thông lệ tốt về quản trị công ty và các quy định pháp lý về công bố thông tin tại Việt Nam (Luật Doanh nghiệp, Thông tư 52/2015/TT-BTC, Thông tư 121/2012/TT-BTC…).

HNX cho biết, Sở sẽ tương tác với các doanh nghiệp niêm yết để hỗ trợ doanh nghiệp làm tốt hơn công tác công bố thông tin và minh bạch.

Tin bài liên quan

VNIndex

995.76

1.57 (0.16%)

 
VNIndex 995.76 1.57 0.16%
HNX 147.58 -0.59 -0.4%
UPCOM 66.69 0.26 0.39%