VC7: Thực hiện quyền mua chứng khoán

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tập đoàn BGI

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn BGI

- Mã chứng khoán: VC7

- Mã ISIN: VN000000VC70

- Mệnh giá: 10.000 đồng

- Sàn giao dịch: HNX

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/10/2021

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/10/2021

- Lý do mục đích: Quyền mua chứng khoán

- Mã quyền mua: MIRVC7211

- Mã ISIN quyền mua: VNMIRVC72112 (Ngày hiệu lực cấp mã quyền mua: 28/10/2021 và ngày hiệu lực hủy mã quyền mua: 19/11/2021)

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 24.022.639 cổ phiếu

- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Tỷ lệ thực hiện: 01:01 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có): Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có) và số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác do Hội đồng quản trị lựa chọn với giá phân phối không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu. Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho các đối tượng khác theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng với thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có) nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông sở hữu quyền mua cổ phiếu có thể chuyển nhượng 01 lần duy nhất cho các đối tượng khác trong thời gian đăng ký mua cổ phiếu.

- Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 28/10/2021 đến ngày 12/11/2021.

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày 28/10/2021 đến ngày 16/11/2021.+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn BGI tại Tầng 3, tòa Vinaconex 7, số 61, đường Nguyễn Văn Giáp, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Hà Nội

- Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán:

+ Tên tài khoản: Công ty cổ phần Tập đoàn BGI

+ Số tài khoản: 45210000883843

+ Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Vạn Phúc Hà Nội

VNIndex

1,489.36

4.17 (0.28%)

 
VNIndex 1,489.36 4.17 0.28%
HNX 458.6 2.79 0.61%
UPCOM 114.58 0.48 0.42%