(ĐTCK) Khi thực hiện thanh toán vé xem phim qua ứng dụng Internet Banking/ Mobile Banking, khách hàng cần phải nhập mật khẩu sử dụng một lần (mã OTP).

Câu hỏi:

Tôi xin hỏi, tôi có thể đặt vé xem phim qua ứng dụng như Internet Banking/ Mobile Banking không?

Khi thực hiện thanh toán vé xem phim qua ứng dụng Internet Banking/ Mobile Banking, khách hàng không cần phải nhập mật khẩu sử dụng một lần (mã OTP), thông tin này đúng hay sai?

Tôi phải trả 1 khoản phí cho ngân hàng khi đặt vé xem phim qua ứng dụng Internet Banking/ Mobile Banking, đúng hay sai?

Khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán vé xem phim bằng mã QR qua Internet Banking/ Mobile Banking phải trả phí đúng hay sai?

Khách hàng có cần mang theo thiết bị điện tử kết nối internet và có chức năng chụp ảnh khi sử dụng dịch vụ thanh toán vé xem phim bằng mã QR tại quầy bán vé?

Trả lời:

Khách hàng có thể đặt vé xem phim qua ứng dụng như Internet Banking/ Mobile Banking.

Khi thực hiện thanh toán vé xem phim qua ứng dụng Internet Banking/ Mobile Banking, khách hàng cần phải nhập mật khẩu sử dụng một lần (mã OTP).

Khách hàng không phải trả bất kỳ một khoản phí cho ngân hàng khi đặt vé xem phim qua ứng dụng Internet Banking/ Mobile Banking.

Khách hàng được hoàn toàn miễn phí khi sử dụng dịch vụ thanh toán vé xem phim bằng mã QR qua Internet Banking/ Mobile Banking.

Khách hang chỉ cần mang theo thiết bị điện tử kết nối internet và có chức năng chụp ảnh khi sử dụng dịch vụ thanh toán vé xem phim bằng mã QR tại quầy bán vé.

Ngân hàng Nhà nước
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.