PGC: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền (12%)

CTCP Tổng Công ty Gas Petrolimex (PGC - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/12/2020

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/12/2020

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)

- Thời gian thanh toán: 30/12/2020

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Tổng Công ty GAS Petrolimex-CTCP (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/12/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân, nếu cổ đông ủy quyền thì phải có giấy ủy quyền hợp lệ. Trường hợp cổ đông nhận cổ tức bằng chuyển khoản, cổ đông gửi văn bản thông báo tới Tổng Công ty, trong đó ghi rõ họ tên, số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, số cổ phần sở hữu...(chủ tài khoản và số chứng minh thư nhân dân phải đúng trong danh sách cổ đông).

VNIndex

1,334.74

2.3 (0.17%)

 
VNIndex 1,334.74 2.3 0.17%
HNX 320.02 0.89 0.28%
UPCOM 87.59 0.23 0.27%

Lịch sự kiện

05/08/2021
06/08/2021
09/08/2021
11/08/2021
12/08/2021
13/08/2021
16/08/2021
17/08/2021
19/08/2021
20/08/2021
23/08/2021
24/08/2021
25/08/2021
26/08/2021