Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 20-24/9: Mua ròng hơn 500 tỷ đồng cổ phiếu MBB

Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 20-24/9: Mua ròng hơn 500 tỷ đồng cổ phiếu MBB

(ĐTCK) Bên cạnh thanh khoản sụt giảm, nhà đầu tư nước ngoài cũng có tuần kém sôi động hơn. Tuy nhiên, khối này đã có những tín hiệu tích cực khi giảm mạnh giá trị bán ròng còn hơn 800 tỷ đồng với tâm điểm mua vào là MBB.

Thống kê trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE, khối ngoại đã thực hiện 3 phiên bán ròng và 2 phiên mua ròng.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 29,51 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 822,2 tỷ đồng, giảm 68,59% về lượng và 80,45% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 129,25 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 5.411,53 tỷ đồng (giảm 26,12% về lượng và 40% về giá trị so với tuần giao dịch trước đó); và bán ra với khối lượng 158,76 triệu đơn vị, giá trị 6.233,73 tỷ đồng (giảm 40,96% về lượng và 52,91% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 20-24/9

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

20/9

25.797.290

23.869.400

1.927.890

961.030

907.110

53.920

21/9

25.310.800

40.398.300

-15.087.500

1.044.600

1.494.060

-449.460

22/9

20.676.200

33.494.800

-12.818.600

981.790

1.185.190

-203.400

23/9

25.236.300

37.360.300

-12.124.000

1.183.590

1.556.400

-372.810

24/9

32.231.700

23.636.440

8.595.260

1.240.520

1.090.970

149.550

Tổng

129.252.290

158.759.240

-29.506.950

5.411.530

6.233.730

-822.200

Trong khi đó, trên sàn giao dịch chứng khoán HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện 5 phiên bán ròng liên tiếp.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 3,11 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 125,93 tỷ đồng; trong khi tuần trước đó mua ròng xấp xỉ 7,9 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng đạt 736,41 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 4,34 triệu đơn vị, giá trị 64,49 tỷ đồng (giảm 70,59% về lượng và 94,18% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 7,45 triệu đơn vị, giá trị 190,42 đồng (tăng 8,75% về lượng nhưng giảm 48,73% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 20-24/9

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

20/9

818.190

1.550.870

-732.680

11.310

38.920

-27.610

21/9

713.180

1.081.820

-368.640

9.180

25.750

-16.570

22/9

845.730

1.977.840

-1.132.110

12.230

55.140

-42.910

23/9

1.144.600

1.706.660

-562.060

16.010

50.070

-34.060

24/9

814.390

1.128.550

-314.160

15.760

20.540

-4.780

Tổng

4.336.090

7.445.740

-3.109.650

64.490

190.420

-125.930

Trái lại, trên thị trường chứng khoán UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 5 phiên liên tiếp.

Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 7,23 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 140,9 tỷ đồng, tăng 153% về lượng nhưng giảm 3,9% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 13,07 triệu đơn vị, giá trị 389,16 tỷ đồng (tăng 90% về lượng và 31,27% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 5,84 triệu đơn vị, giá trị 248,26 tỷ đồng (tăng 45,23% về lượng và 65,69% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 20-24/9

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

20/9

2.406.600

992.400

1.414.200

47.980

47.160

820

21/9

7.433.450

2.358.720

5.074.730

196.560

101.900

94.660

22/9

770.180

815.230

-45.050

36.890

33.230

3.660

23/9

1.775.590

982.470

793.120

80.310

45.190

35.120

24/9

681.340

688.880

-7.540

27.420

20.780

6.640

Tổng

13.067.160

5.837.700

7.229.460

389.160

248.260

140.900

Như vậy, tính chung giao dịch tuần qua trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng 25,39 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 807,23 tỷ đồng, giảm 41,35% về lượng và 75,7% về giá trị so với tuần trước đó (bán ròng 3.322,8 tỷ đồng).

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Cổ phiếu ngân hàng MBB được khối ngoại mua ròng mạnh nhất tuần qua với khối lượng đạt 18,36 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 509,2 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là VNM được mua ròng 250,3 tỷ đồng, tương đương khối lượng hơn 2,81 triệu đơn vị.

Trái lại, cổ phiếu lớn VIC bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất trong tuần qua với giá trị đạt 379,3 tỷ đồng, tương đương khối lượng đạt 4,38 triệu đơn vị.

Tiếp theo đó là HPG bị bán ròng 348,9 tỷ đồng (6,83 triệu đơn vị) và DGC bị bán ròng 224,6 tỷ đồng (1,44 triệu đơn vị).

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất CEO với khối lượng 595.230 đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 6,4 tỷ đồng. Còn VCS dẫn đầu danh mục được mua ròng mạnh đạt 28,2 tỷ đồng, tương đương khối lượng 228,940 đơn vị và VNR bị bán ròng 26,3 tỷ đồng, tương đương khối lượng 629.850 đơn vị.

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng mạnh nhất HHV với khối lượng 5,32 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 111,8 tỷ đồng; còn QNS bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 277.690 đơn vị, giá trị đạt 14,2 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,396.05

2.25 (0.16%)

 
VNIndex 1,396.05 2.25 0.16%
HNX 388.81 0.52 0.13%
UPCOM 99.68 0.08 0.08%