Nguồn : PHS - CTCK Phú Hưng

Ngành : Dầu khí

Download : gas_VNMX.pdf

Với tình hình khả quan hiện tại của giá dầu, chúng tôi thay đổi mức giá dầu dự phóng từ 60USD/thùng lên mức trung bình là 70 USD/thùng, qua đó chúng tôi cập nhật doanh thu và LNST của GAS lần lượt đạt 87.685 tỷ đồng (+36% YoY) và 11.463 tỷ đồng (+14,9% YoY), cao hơn so với dự phóng cũ của chúng tôi lần 10,54% và 13%

Định giá & khuyến nghị: Để đánh giá chính xác hơn về tác động của việc thay đổi giá khí đầu vào của dự án Nam Côn Sơn, ngoài phương pháp định giá P/E trước đây, chúng tôi cập nhật thêm phương pháp định giá chiết khấu dòng tiền DCF nhằm có đánh giá chính xác hơn về tác động của dự án này đối với tiềm năng tăng trưởng của GAS.

Qua đó, chúng tôi cho rằng mức giá hợp lý của GAS là 110.300 đồng/cổ phiếu

Khuyến nghị: Tăng tỷ trọng đối với GAS.

Rủi ro: Biến động bất thường của giá dầu có thể ảnh hưởng trực tiếp tới KQKD của GAS trong thời gian tới.

Các mỏ khí cũ bước vào giai đoạn sụt giảm sản lượng cùng với việc các đường ống của GAS gần như hoạt động hết công suất đòi hỏi GAS nhanh chóng thực hiện đưa vào hoạt động các mỏ mới.

Các mỏ mới chậm tiến độ hoặc không như dự kiến so với kế hoạch có thể ảnh hưởng tới KQKD của GAS.