Nguồn : PHS - CTCK Phú Hưng

Ngành : Bất động sản

Download : nvl_VQKM.pdf

Trong cả năm 2018, Novaland dự kiến bàn giao 11 dự án với 6,700 sản phẩm. Dự kiến thu về 22,496 tỷ đồng doanh thu (+93.4%yoy), lợi nhuận sau dự kiến đạt 2,744 tỷ đồng (+34.5%). Các dự án lớn được bàn giao trong năm 2018 gồm The Sun Avenue, Richstar, Sunrise Cityview, Sunrise Riverside. Cũng trong năm nay, NVL sẽ công bố thêm 3 dự án mới, dự kiến sẽ bàn giao trong giai đoạn 2020 – 2021.

Định giá & khuyến nghị: Bằng phương pháp trung bình có tỷ trọng giữa RNAV - đánh giá lại giá trị các tài sản ròng và giá trị các dự án đang phát triển của Novaland, và P/E forward, chúng tôi xác định giá mục tiêu cho NVL là 58,130 đồng/cổ phiếu và khuyến nghị NẮM GIỮ đối với cổ phiếu này.

Rủi ro: Tình trạng thắt chặt tín dụng bất động sản sẽ gây áp lực lên doanh thu, cũng như khả năng huy động vốn vay của Novaland. Đồng thời, với nợ vay lớn, áp lực từ lãi suất sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến lợi nhuận