Nguồn : PHS - CTCK Phú Hưng

Ngành : Cảng biển

Download : gmd_MNOW.pdf

Trong các năm tới, dư địa để GMD tiếp tục tăng trưởng sau khi thoái vốn khỏi mảng logistics vẫn còn rất lớn khi doanh nghiệp đang tập trung phát triển mở rộng và đầu tư vào các dự án cảng biển như Nam Đình Vũ hay cảng nước sâu Cái Mép Terminal Link. Công suất tiếp nhận hàng hóa của GMD có thể tăng gấp đôi vào năm 2022 khi 2 cảng này đi vào hoạt động trong thời gian tới.

Định giá & khuyến nghị: Sử dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền FCFF, chúng tôi cho rằng mức giá hợp lý của GMD là 25.174 đồng/cổ phiếu. Khuyến nghị: Nắm Giữ đối với cổ phiếu GMD.

Rủi ro: Cạnh tranh tới từ các đối thủ khi miếng bánh ngành cảng biển tương đối hấp dẫn. Các căng thẳng về địa chính trị trong thời gian qua có thể gây ảnh hưởng tới nền kinh tế toàn cầu - ảnh hưởng trực tiếp tới ngành cảng biển.

Nhu cầu đầu tư lớn trong giai đoạn tới có sử dụng nguồn vốn vay hoặc phát hành thêm gây áp lực trả lãi hoặc pha loãng lên doanh nghiệp. Các dự án mới không hoàn thành đúng tiến độ cũng như rủi ro về dư cung có thể gây tác động tiêu cực.