Nguồn : PHS - CTCK Phú Hưng

Ngành : Logistic

Download : vsc_NYZR.pdf

Chúng tôi cho rằng VSC có thể đạt 1.381 tỷ doanh thu thuần trong năm 2018 (+6% YoY). Tốc độ tăng trưởng trong Q1/2018 ghi nhận khá ấn tượng do nền cơ sở cùng kỳ ở mức thấp, tuy vậy qua các quý tiếp theo yếu tố này sẽ không còn do cảng VIPGreen là nhân tố đóng góp chính vào tăng trưởng đã đi vào hoạt động từ Q2/2017.

Định giá & khuyến nghị: Chúng tôi điều chỉnh mức giá mục tiêu của VSC từ 60.900 đồng trong báo cáo trước xuống còn 50.500 đồng, đồng thời đưa ra khuyến nghị mua đối với VSC khi cổ phiếu này đã có một đợt điều chỉnh kéo dài từ giữa năm trước cho tới nay.

Với mức giá mục tiêu trên, P/E forward của VSC là 10,6x lần – khá hợp lý với một doanh nghiệp tuy không còn tăng trưởng mạnh nhưng duy trì được sự ổn định trong hoạt động kinh doanh của mình.

Rủi ro: Cạnh tranh tới từ các đối thủ khi miếng bánh ngành cảng biển tương đối hấp dẫn. Rủi ro tập trung khi khách hàng lớn EverGreen chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu thu nhập của doanh nghiệp.

Các căng thẳng về địa chính trị trong thời gian qua có thể gây ảnh hưởng tới nền kinh tế toàn cầu - ảnh hưởng trực tiếp tới ngành cảng biển.