PHS: Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu LHG

Nguồn : PHS - CTCK Phú Hưng

Ngành : Bất động sản

Download : baocaocapnhatlhg-2966.pdf

Bằng phương pháp định giá RNAV, chúng tôi ước giá trị hợp lý tài sản ròng của LHG của CTCP Long Hậu là 1.498 tỷ đồng, tương ứng với số lượng cổ phiếu vào năm 2020 là 50 triệu cổ phiếu.

Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của mỗi cổ phiếu là 29,900 đồng/cổ phiếu, tương đương với mức tăng 16% so với giá đóng cửa vào ngày 04/11/2020, do đó chúng tôi khuyến nghị mua đối với cổ phiếu này


VNIndex

1,194.2

6.8 (0.57%)

 
VNIndex 1,194.2 6.8 0.57%
HNX 225.47 3.2 1.42%
UPCOM 77.75 -0.18 -0.23%