Nguồn : KBSV - CTCK KB Việt Nam

Ngành : Bất động sản

Download : baocaocapnhatdxg_WPFS.pdf

Chúng tôi không kỳ vọng doanh thu của CTCP Tập đoàn Đất Xanh (mã DXG) trong năm 2019 sẽ tăng trưởng mạnh do (1) Thị  trường BĐS được đánh giá là  sẽ chững lại  trong năm 2019 với những yếu tố pháp lý cần được giải quyết (2) Công ty không có sẵn các dự án để  ghi nhận doanh thu  và lợi nhuận trong năm 2019.

Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh của DXG được kì vọng tiếp tục duy trì ổn định nhờ tình hình tài chính lành mạnh  với dòng thu ổn định  từ hoạt động môi giới hiệu quả, quỹ đất để khai thác còn nhiều. Doanh thu của DXG dự kiến tăng trưởng tốt trong năm 2020-2021 khi công ty tiến hành bàn giao hàng loạt các dự  án trọng điểm có quy mô lớn. 

KBSV tiếp tục khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu DXG với giá mục tiêu theo phương pháp RNAV là 33,500 VND/cổ phiếu, cao hơn 44.4% so với giá đóng cửa ngày 28/01/2019.