BVSC: Khuyến nghị trung lập đối với BMP

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Nhựa

Download : baocaocapnhatBMP.pdf

Trong ngắn hạn, tốc độ tăng trưởng của BMP đang ở mức thấp do nền kinh tế phục hồi chậm và ngành xây dựng và bất động sản vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Do vậy, chúng tôi giữ nguyên khuyến nghị NEUTRAL đối với cổ phần BMP, với mức giá kỳ vọng là 75.600.

Theo chúng tôi, trong quý III/2014, BMP có thể đạt khoảng 571 tỷ đồng doanh thu (tăng 9% so với cùng kỳ) và 85 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (giảm 2,5% so với cùng kỳ).

Sản lượng tiêu thụ: Theo chúng tôi ước tính, sản lượng tiêu thụ của BMP trong quý này có thể đạt khoảng 11.700 tấn, tăng khoảng 2% so với cùng k ỳ năm trước.

Giá nguyên liệu tăng khoảng 3% so với cùng kỳ. Giá PVC thế giới trung bình trong quý III/2014 đạt khoảng 1.041 USD/tấn và giá HDPE đạt khoảng 1.590 USD/tấn. So với cùng kỳ năm 2013, giá PVC tăng khoảng 1,8% và giá HDPE tăng khoảng 8,7%. Tính trung bình, chi phí nguyên liệu của BMP trong quý III/2014 tăng khoảng 3% so với cùng kỳ năm 2013.

Giá bán đầu ra không thay đổi: Giá bán của BMP trong quý III/2014 không thay đổi. Tuy nhiên, do giá nguyên li ệu đầu vào tăng, nên biên lợi nhuận gộp của BMP trong quý III dự kiến giảm xuống còn khoảng 25,5%, giảm so với mức 29,1% trong cùng kỳ năm 2013.

Chúng tôi ước tính, BMP có thể tiêu thụ được khoảng 49.600 tấn sản phẩm trong năm 2014, đạt doanh thu khoảng 2.141 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 390 tỷ đồng, tương đương với EPS đạt khoảng 8.582 đồng. Hoạt động tiêu thụ sản phẩm ống nhựa của BMP trong năm 2014 vẫn tương đối ổn định. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của giá nguyên liệu tăng nên biên lợi nhuận gộp của Công ty trong năm 2014 có thể sẽ giảm xuống còn khoảng 27% (biên gộp năm 2013 là 29,8%). Chúng tôi cũng xin lưu ý là ước tính của chúng tôi về lợi nhuận năm 2014 của BMP chưa tính đến khả năng BMP có thể phải hạch toán khoản truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp (75 tỷ đồng) vào kết quả kinh doanh 2014, do những thông tin về cách thức hạch toán khoản truy thu thuế này chưa được xác định rõ ràng.


VNIndex

995.76

1.57 (0.16%)

 
VNIndex 995.76 1.57 0.16%
HNX 147.58 -0.59 -0.4%
UPCOM 66.69 0.26 0.39%