Bảo Việt nhân thọ đã chi trả quyền lợi bảo hiểm và rủi ro cho khách hàng 7.458 tỷ đồng

Bảo Việt nhân thọ đã chi trả quyền lợi bảo hiểm và rủi ro cho khách hàng 7.458 tỷ đồng

(ĐTCK) Thông tin chính thức phát đi từ công ty Bảo Việt nhân thọ cho thấy, không chỉ liên tục hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận qua các năm, hãng bảo hiểm này còn đạt tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) bình quân cho giai đoạn 5 năm vừa qua (2015-2019) gần 20%, trong nhóm cao nhất thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam.

Riêng năm 2019, lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp này đạt 1.104 tỷ đồng, tăng trưởng ổn định và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm.

Năm 2019, Bảo Việt cũng có một năm kinh doanh thành công và tiếp tục giữ vững vị trí số 1 thị phần doanh thu phí bảo hiểm với tổng doanh thu đạt 32.150 tỷ đồng, hoàn thành 105% mức kế hoạch năm, tăng trưởng 9,5% so với năm 2018. Trong đó, doanh thu hoạt động bảo hiểm đạt 25.452 tỷ đồng, tăng trưởng 18,3% so với năm 2018.

Tổng số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm đáo hạn và rủi ro cho khách hàng là 7.458 tỷ đồng. 

Lãi suất công bố cho khách hàng ở mức cạnh tranh cao: 6,2% cho nhóm sản phẩm bảo hiểm liên kết chung và 6,0% cho nhóm sản phẩm hưu trí.

Tính đến hết năm 2019, Bảo Việt Nhân thọ đã đầu tư trở lại nền kinh tế số tiền gần 80.000 tỷ đồng thông qua mua trái phiếu chính phủ và thực hiện các khoản đầu tư khác.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,000.85

5.09 (0.51%)

 
VNIndex 1,000.85 5.09 0.51%
HNX 147.46 -0.13 -0.09%
UPCOM 66.76 0.07 0.1%