Vietcombank dự kiến cổ tức 12% trong năm 2013

Vietcombank dự kiến cổ tức 12% trong năm 2013

(ĐTCK) Phát biểu tại ĐHCĐ thường niên lần thứ 6 của Vietcombank vừa diễn ra, ông Nguyễn Phước Thanh, Tổng giám đốc Vietcombank đã công bố những chỉ tiêu tài chính cơ bản trong năm qua với tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2012 đạt 414,5 nghìn tỷ đồng; huy động vốn từ nền kinh tế đạt 303,9 ngàn tỷ đồng.

Tăng trưởng tín dụng năm 2012 đạt khoảng 15% so với cuối năm 2011, đưa tổng dư nợ cho vay tại thời điểm cuối năm lên mức 241,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 8,8% thị phần và đứng thứ 4 toàn hệ thống. Tỷ lệ nợ xấu được khống chế ở mức 2,4%, thấp hơn so với mức ĐHCĐ giao là 2,8% và thấp hơn tỷ lệ nợ xấu toàn ngành. Lợi nhuận hợp nhất năm 2012 đạt 5.764 tỷ đồng, bằng 88% kế hoạch được giao, tăng 1,17% so với năm 2011; cổ tức ở mức 12% bằng tiền mặt.

ĐHCĐ Vietcombank cũng đã thông qua một số chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu năm 2013 với tổng tài sản dự kiến tăng 9%, tín dụng tăng 12%, tỷ lệ nợ xấu dưới 3%, huy động vốn từ nền kinh tế tăng 12%, lợi nhuận trước thuế 5.800 tỷ đồng, chi trả cổ tức ở mức 12% bằng tiền mặt.

VNIndex

936.74

-2.29 (-0.24%)

 
VNIndex 936.74 -2.29 -0.24%
HNX 140.71 0.73 0.52%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%