VGP: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


CTCP Cảng Rau Quả

Mã chứng khoán:VGP 

Sàn giao dịch: HNX 

Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2020

Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1  (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: dự kiến 28/04/2020, nếu có thay đổi TCPH sẽ thông báo trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên Website của TCPH và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.

- Địa điểm thực hiện: tại trụ sở Công ty, số 1 Nguyễn Văn Quỳ, P. Phú Thuận, Quận 7, TP. HCM

- Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị;

+ Báo cáo kết quả kinh doanh các năm 2018, 2019, phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ 2018, 2019;

+ Thông qua kế hoạch kinh doanh 2020;

+ Thông qua báo cáo kiểm toán năm 2018, 2019;

+ Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018, 2019;

+ Thông qua các tờ trình;

+ Thông qua những nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

VNIndex

991.06

-3.13 (-0.32%)

 
VNIndex 991.06 -3.13 -0.32%
HNX 147.24 -0.94 -0.64%
UPCOM 66.69 0.26 0.39%