Vay vốn tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn của Chính phủ

Vay vốn tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn của Chính phủ

(ĐTCK) Cơ sở sản xuất thủy điện, nhiệt điện hoạt động sản sản kinh doanh ở nông thôn không được vay vốn tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn của Chính phủ

Câu hỏi:

Tôi là chủ cơ sở sản xuất thủy điện, nhiệt điện hoạt động sản sản kinh doanh ở nông thôn, tôi xin hỏi, tôi có được vay vốn tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn của Chính phủ không?

Các hợp tác xã đầu mối ký hợp đồng thực hiện dự án liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp với tổ chức, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được tổ chức tín dụng xem xét cho vay không có tài sản bảo đảm tối đa bằng bao nhiêu giá trị của dự án, phương án sản xuất kinh doanh theo mô hình liên kết?

Còn tại các liên hiệp hợp tác xã đầu mối ký hợp đồng thực hiện dự án liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp với tổ chức, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được tổ chức tín dụng xem xét cho vay không có tài sản bảo đảm tối đa bằng bao nhiêu phần trăm giá trị của dự án, phương án sản xuất kinh doanh theo mô hình liên kết?

Doanh nghiệp cung cấp vật tư nông nghiệp đầu vào cho sản xuất nông nghiệp và các doanh nghiệp sản xuất, thu mua, chế biến, tiêu thụ các sản phẩm, phụ phẩm nông nghiệp có được vay vốn tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn của Chính phủ không?

Trả lời:

Các chủ cơ sở sản xuất thủy điện, nhiệt điện hoạt động sản sản kinh doanh ở nông thôn không được vay vốn tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn của Chính phủ.

Các hợp tác xã đầu mối ký hợp đồng thực hiện dự án liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp với tổ chức, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được tổ chức tín dụng xem xét cho vay không có tài sản bảo đảm tối đa bằng 80% giá trị của dự án, phương án sản xuất kinh doanh theo mô hình liên kết.

Tương tự, tại các liên hiệp hợp tác xã đầu mối ký hợp đồng thực hiện dự án liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp với tổ chức, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được tổ chức tín dụng xem xét cho vay không có tài sản bảo đảm tối đa bằng 80% giá trị của dự án, phương án sản xuất kinh doanh theo mô hình liên kết.

Doanh nghiệp cung cấp vật tư nông nghiệp đầu vào cho sản xuất nông nghiệp và các doanh nghiệp sản xuất, thu mua, chế biến, tiêu thụ các sản phẩm, phụ phẩm nông nghiệp có được vay vốn tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn của Chính phủ

Tin bài liên quan

VNIndex

1,166.05

-0.73 (-0.06%)

 
VNIndex 1,166.05 -0.73 -0.06%
HNX 231.84 -8.27 -3.57%
UPCOM 77.6 0.0 0.0%