TVS: Ngày GDKHQ Trả cổ tức 2014 bằng cổ phiếu

 

Công ty cố phần chứng khoán Thiên Việt (TVS – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 1/7/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/07/2015

- Lý do và mục đích:  Trả cổ tức 2014 bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện:  12%/cổ phiếu (người sở hữu 100 cổ phiếu phổ thông sẽ được nhận 12 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) phát sinh sẽ bị hủy bỏ.

- Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 270 cổ phiếu, với tỷ lệ hưởng cổ tức cho cổ đông hiện hữu là 12% thì số cổ phiếu mới cổ đông A nhận được là 270*12/100=32,4 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn trên, số cổ phiếu mới mà cổ đông A nhận được là 32 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh là 0,4 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở Công ty tại tầng 4, tòa nhà TĐL, 22 Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội và và xuất trình chứng minh nhân dân, giấy đăng ký kinh doanh, giấy ủy quyền (nếu có)

VNIndex

921.05

-25.42 (-2.76%)

 
VNIndex 921.05 -25.42 -2.76%
HNX 134.04 -3.09 -2.31%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%