(ĐTCK) Theo Báo cáo tài chính hợp nhất của Kienlongbank vừa được công bố, kết thúc quý III/2017, hầu hết các chỉ tiêu hoạt động tại Kienlongbank đều tăng trưởng ổn định, đạt và vượt kế hoạch đề ra.
Cụ thể, tổng tài sản Kienlongbank đạt 34.407 tỷ đồng, hoàn thành 94,27% kế hoạch, tăng 12,99% so với năm 2016; huy động vốn đạt 30.327 tỷ đồng, hoàn thành 93,31% kế hoạch, tăng 15,01% so với năm 2016; dư nợ cấp tín dụng đạt 23.591 tỷ đồng, hoàn thành 95,51% kế hoạch, tăng 19,35% so với năm 2016.
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 191,56 tỷ đồng, hoàn thành 76,63% kế hoạch năm 2017.
Trong đó, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 0,86%, các chỉ số an toàn hoạt động đều thực hiện theo đúng quy định của NHNN; nhiều sản phẩm dịch vụ và chương trình ưu đãi khách hàng được Kienlongbank triển khai liên tục; mạng lưới giao dịch và đời sống cán bộ nhân viên không ngừng được cải thiện.
Kienlongbank vừa đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM.
Với kết quả khả quan đạt được trong 9 tháng đầu năm, Kienlongbank tiếp tục thực hiện mục tiêu hoạt động trong 3 tháng cuối năm 2017, phấn đấu thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua.
Thùy Vinh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.