THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA IDI

(Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 108/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25/12/2015) 

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia

2. Địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 80, Cụm Công nghiệp Vàm Cống, ấp An Thạnh, xã Bình Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

3. Số điện thoại: 067.3680383;  Số Fax: 067.3680 382

4. Vốn điều lệ: 983.250.000.000 đồng

5. Cổ phiếu chào bán:

* Tên cổ phiếu       : Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia

* Loại cổ phiếu      : Cổ phiếu phổ thông

* Mệnh giá             : 10.000 đồng/cổ phần

* Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 98.325.000 cổ phiếu

* Giá trị cổ phiếu chào bán: 983.250.000.000 đồng

* Phương thức phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền

6. Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu/1 quyền mua

7. Tỷ lệ thực hiện quyền: Tỷ lệ 1:1 (1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 1 quyền được mua 1 cổ phiếu mới phát hành thêm )

8. Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền: Công ty sẽ công bố theo thông báo chốt danh sách cổ    đông thực hiện quyền

9. Quy định về chuyển nhượng:

* Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Công ty sẽ công bố sau khi hoàn thành thủ tục chốt danh sách cổ đông với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

* Người đầu tư có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác theo giá thỏa thuận và quyền mua chỉ được chuyển nhượng 01 lần, không được chuyển nhượng cho người thứ 3

10. Quy định về chứng khoán đặt mua:

* Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng

* Thời gian đăng ký đặt mua, nộp tiền đặt mua cổ phiếu: Công ty sẽ công bố sau khi hoàn thành thủ tục chốt danh sách cổ đông với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

11. Địa điểm đăng ký mua, giao dịch quyền và nộp tiền

* Đối với chứng khoán đã lưu ký: Cổ đông thực hiện giao dịch quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán

* Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông thực hiện quyền mua đăng ký mua và nộp tiền tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia, khi đến thực hiện giao dịch quyền mua, hoặc đăng ký mua, nộp tiền mua cổ phiếu, mang theo CMND, Trường hợp có ủy quyền phải có giấy ủy quyền hợp pháp.

12. Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán

* Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI

* Số tài khoản: 84 537 737

* Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh An Giang

13. Địa điểm nhận bản cáo bạch:

* Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc gia – Địa chỉ: Quốc lộ 80. Cụm Công nghiệp Vàm Cống, ấp An Thạnh, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

* Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương APEC – Địa chỉ: Tầng 02 và tầng 03, tòa nhà Machinco Building, số 444 đường Hoàng Hoa Thám, P.Thụy Khuê, Q.Tây Hồ, Tp Hà Nội.

 

 

 

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.