TH1 trả cổ tức 2012 tỷ lệ 6%

TH1 trả cổ tức 2012 tỷ lệ 6%

(ĐTCK) ĐHCĐ CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I (TH1) ngày 28/6 đã thông qua phương án trả cổ tức 6% cho năm 2012 bằng tiền mặt.

Năm qua, Công ty đạt doanh thu 2.135 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 11 tỷ đồng, chỉ bằng 32,58% kế hoạch. Năm 2013 Công ty đặt kế hoạch doanh thu 2.012 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 21 tỷ đồng. Cổ tức dự kiến 12% trả bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

Đại hội cũng thông qua chủ trương tham gia sàn giao dịch hàng hóa Singapore và ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án huy động vốn cụ thể.

Tại đại hội, đại diện do SCIC đề cử đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát (Đại hội năm 2012, SCIC cũng đề cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát song không thành công).

TH1 trả cổ tức 2012 tỷ lệ 6%

ĐHCĐ CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I (TH1) ngày 28/6 đã thông qua phương án trả cổ tức 6% cho năm 2012 bằng tiền mặt. Năm qua, Công ty đạt doanh thu 2.135 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 11 tỷ đồng, chỉ bằng 32,58% kế hoạch. Năm 2013 Công ty đặt kế hoạch doanh thu 2.012 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 21 tỷ đồng. Cổ tức dự kiến 12% trả bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

Đại hội cũng thông qua chủ trương tham gia sàn giao dịch hàng hóa Singapore và ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án huy động vốn cụ thể.

Tại đại hội, đại diện do SCIC đề cử đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát (Đại hội năm 2012, SCIC cũng đề cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát song không thành công).

VNIndex

922.54

3.46 (0.38%)

 
VNIndex 922.54 3.46 0.38%
HNX 135.59 1.22 0.9%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%