TCD: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (5%)

 

CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TCD - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/10/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/10/2019

Lý do và mục đích:  Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thanh toán: 5%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 500 đ)

- Thời gian thực hiện: 22/11/2019

Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải số 89 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí Minh vào các ngày làm việc kể từ ngày 22/11/2019.

Lưu ý:

- Cổ đông đến nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền phải mang theo Sổ Chứng nhận sở hữu cổ phần và CMND/Căn cước công dân bản chính. Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp kèm theo Sổ Chứng nhận sở hữu cổ phần, CMND/Căn cước công dân có công chứng của người ủy quyền và CMND/Căn cước công dân bản chính của người được ủy quyền.

- Cổ đông nhận cổ tức bằng chuyển khoản gửi đề nghị thông báo số tài khoản-Chi nhánh Ngân hàng và đơn vị thụ hưởng đến Phòng Kế toán – Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải số 89 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

VNIndex

1,194.2

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 1,194.2 0.0 0.0%
HNX 225.47 0.0 0.0%
UPCOM 78.64 0.88 1.12%